Skip to main content

Stark tillväxt och investeringar för framtiden

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2018 08:46 CEST

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar tredje kvartalet 2018

− Axfood växte bra under tredje kvartalet och vi stärkte vår position på marknaden. Den varma, torra sommaren påverkade verksamheten både positivt och negativt. Willys hade en urstark utveckling, samtidigt som Axfood Snabbgross toppade med en tillväxt på drygt 11 procent. För logistiken hade värmen en negativ påverkan med extra kostnader som drog ned lönsamheten. Trots det gör Axfood sitt bästa rörelseresultat för ett kvartal sedan koncernen bildades.

Jag kan dessutom avslöja att Dagab nu har påbörjat realiseringen av sin logistikvision genom att planera för ett högautomatiserat lager i Stockholm. Lagret kommer via automationen hantera både butik och e-handel och vår ambition är att ha lagret i drift 2023.

Sammanfattning av tredje kvartalet

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 12 050 Mkr (11 578), en ökning med 4,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 620 Mkr (604), en ökning med 2,6 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (5,2).
  • Periodens resultat var 482 Mkr (469) och resultat per aktie före utspädning 2,24 kr (2,23).

Sammanfattning av januari-september

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 35 715 Mkr (34 142), en ökning med 4,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 599 Mkr (1 488), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,5 procent (4,4).
  • Periodens resultat var 1 249 Mkr (1 157) och resultat per aktie före utspädning 5,87 kr (5,51).

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Välkomna till dagens webbsänding/telefonkonferens, där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar tredje kvartalet 2018. Presentationen startar klockan 9:30 och kan följas på axfood.se eller via telefon:

Sverige: +46 8 566 426 91; Storbritannien: +44 203 0089 813; USA: +1 855 753 2236.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood, 072 23 606 43

Denna information är sådan information som Axfood Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 klockan 7:00 CET.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. I Axfood ingår kedjorna Willys, Hemköp och de handlarägda kedjorna Tempo, Handlar’n och Direkten. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se och Middagsfrid samt delägare i Apohem, Eurocash och Urban Deli. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se

Bifogade filer

PDF-dokument