Skip to main content

Thomas Strömer ny VD i Willys hemma

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 12:03 CEST

Thomas Strömer har utsetts till ny VD för Willys hemma. Thomas Strömer är för närvarande driftschef i Axfood Närlivs snabbgrossbolag som omfattar 24 snabbgrossar med en årsomsättning på 1,7 miljarder kronor. Nuvarande VD Tommy Kvist lämnar sin befattning den 1/10 2003, samtidigt som Thomas Strömer tillträder.

– Willys hemma befinner sig nu i en fas då fokus ligger på att stabilisera driften och förbättra lönsamheten på kedjans 45 befintliga butiker snarare än att bygga en rikstäckande kedja. VD-bytet sker mot bakgrund av detta, säger Mats Jansson, VD och koncernchef Axfood AB.

Thomas Strömer är 52 år och har hela sitt yrkesliv ägnat sig åt detaljhandel och distribution i olika chefsbefattningar. Thomas Strömer kommer att ingå i Axfoods företagsledning.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Jansson, VD och koncernchef Axfood AB, tel 08-553 99 810
Kenneth Wall, Informationschef Axfood, tel 08-553 998 20, 0703-124 122

Se också: www.axfood.se

Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys Hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är ca 8 500. Axfood har cirka 300 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.