Skip to main content

Valberedning

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:46 CEST

I enlighet med beslut på Axfoods årsstämma år 2010 har, baserad på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2010, ägaren med flest antal aktier, efter samråd med de tre därefter största ägarna utsett en valberedning med uppgift att vid årsstämman den 16 mars 2011 framlägga förslag avseende ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse.

Valberedningen har följande sammansättning:
Göran Ennerfelt, ordförande
Kristin S Genton, Reitangruppen AS
Carina Tovis, Swedbank Robur Fonder
Björn Henriksson,  Nordeas fonder
Jonas Hillhammar, Axfoods Aktieägarförening

Axfoods styrelseordförande, Fredrik Persson, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen inför Axfoods årsstämma 2011 kan göra detta via e-post till valberedning@axfood.se

För ytterligare information, kontakta:
Karin Hygrell-Jonsson, finansdirektör Axfood AB, 0706-62 69 70

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 230. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 840 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.