Skip to main content

Valberedning

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 08:39 CEST

I enlighet med beslut på Axfoods årsstämma år 2012 har, baserad på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2012, ägaren med flest antal aktier, efter samråd med de tre därefter största ägarna utsett en valberedning med uppgift att inför årsstämman den 13 mars 2013 framlägga förslag avseende ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvoden åt styrelsen och revisorerna, och eventuellt särskild arvodering för utskottsarbete, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Valberedningen har följande sammansättning:
Göran Ennerfelt, Axel Johnson AB, ordförande
Kristin S Genton, Reitangruppen AS
Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder
Johan Strandberg, SEB fonder
Jonas Hillhammar, Axfoods Aktieägarförening

Axfoods styrelseordförande,Fredrik Persson, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen inför Axfoods årsstämma 2013 kan göra detta via e-post till valberedning@axfood.se. Till följd av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman ska förslag sändas så att det når valberedningen senast den 23 januari 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Hygrell-Jonsson, finansdirektör Axfood AB, 0706-62 69 70

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 244. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.