Skip to main content

Valberedningens förslag till styrelse i Axfood AB

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 09:10 CET

Inför årsstämman den 13 mars 2013 föreslår valberedningen i Axfood AB omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Peggy Bruzelius, Fredrik Persson, Odd Reitan, Marcus Storch och Annika Åhnberg samt nyval av Lars Olofsson.

Lars Olofsson är född 1951 och har en ekonomexamen från Lunds universitet. Han har från 1976 till och med 2008 varit verksam inom dagligvarusektorn bl.a. i Nestlékoncernen, där han under mer än 30 år innehaft ledande befattningar i olika koncernbolag och från 2001 till 2008 som vice verkställande direktör. Senast har han från 2009 till mitten av 2012 varit verkställande direktör och ordförande för Carrefour S.A., Europas största, och världens näst största, detaljhandelsföretag.

Fredrik Persson föreslås omväljas till styrelseordförande i Axfood AB.

Valberedningen inför 2013 års årsstämma har utgjorts av: Göran Ennerfelt, Axel Johnson AB (ordförande), Kristin S Genton, Reitangruppen AS, Marianne Flink, Swedbank Robur fonder, Johan Strandberg, SEB Fonder samt Jonas Hillhammar, Axfoods Aktieägarförening.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av samtliga röster i bolaget.
Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, arvoden till styrelse och revisor, motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter samt riktlinjer för utseende av valberedning, finns tillgängligt på www.axfood.se.

Årsstämman för Axfood AB kommer att hållas onsdagen den 13 mars 2013, klockan 17.00, på Cirkus i Stockholm.

För ytterligare information:
Göran Ennerfelt, Axel Johnson AB, valberedningens ordförande: 08- 701 61 00
Anne Rhenman Eklund, Kommunikationsdirektör, Axfood AB: 08 – 553 998 13

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 246. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.


Bifogade filer

PDF-dokument