Skip to main content

Valberedningens förslag till styrelse i Axfood AB

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 09:41 CET

Inför årsstämman den 12 mars 2014 föreslår valberedningen i Axfood AB omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Peggy Bruzelius, Lars Olofsson, Fredrik Persson, Odd Reitan och Annika Åhnberg samt nyval av Caroline Berg.

Styrelseledamoten Marcus Storch har undanbett sig omval.

Caroline Berg är född 1968 och är utbildad i media och psykologi vid Middlebury College i USA. Hon är HR- och Kommunikationsdirektör i Axel Johnson AB och medlem i koncernledningen. I sin roll ansvarar hon även för hållbart företagande. Caroline Berg är styrelseledamot i Axstores AB, Åhléns AB, Axel Johnson International AB, Axfast AB, Filippa K Group AB samt närvarande suppleant i Martin & Servera AB. Hon är även styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Caroline Berg kommer att väljas till vice ordförande i styrelsen för Axel Johnson AB vid bolagsstämman i mars 2014. I samband med det lämnar hon koncernledningen, där hon arbetat sedan 2006.

Fredrik Persson föreslås omväljas till styrelseordförande i Axfood AB.

Valberedningen inför 2014 års årsstämma har utgjorts av: Hans Dalborg utsedd av Axel Johnson AB (ordförande), Kristin S Genton, Reitangruppen AS, Tomas Hedberg Swedbank Robur fonder, Johan Strandberg, SEB Fonder samt Jonas Hillhammar, Axfoods Aktieägarförening.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av samtliga röster i bolaget.
Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, val av revisorer, arvoden till styrelse och revisor, motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter samt riktlinjer för utseende av valberedning, finns tillgängligt på www.axfood.se.

Årsstämman för Axfood AB kommer att hållas onsdagen den 12 mars 2014, klockan 17.00, på Cirkus i Stockholm.

För ytterligare information: 

Hans Dalborg utsedd av Axel Johnson AB, valberedningens ordförande: 08-614 78 01
Anne Rhenman Eklund, Kommunikationsdirektör, Axfood AB: 08 – 553 998 13

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Antalet butiker uppgår till 252. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Bifogade filer

PDF-dokument