Skip to main content

Willys och Willys hemma går samman

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 08:40 CEST

För att säkerställa fortsatt lönsamhet och tillväxt har Axfood beslutat att dotterbolagen Willys och Willys hemma ska gå samman.

Idag består Willys hemma av 45 butiker med negativ omsättningsutveckling och en lönsamhet som har varit låg över en längre tid. Branschen präglas av stark prispress och det saknas idag rimliga förutsättningar för att Willys hemma på egen hand ska lyckas vända den negativa trenden och nå lönsamhet. Därför integreras nu kedjan i Willys.

– Genom att integrera Willys hemma i Willys kan kostnaderna sänkas samtidigt som butiksdriften säkras och vi når ett flertal andra samordningseffekter, säger Anders Strålman, vd och koncernchef Axfood AB.

Totalt ger sammanslagningen direkta årliga kostnadsbesparingar på ca 7 Mkr. Varumärket Willys hemma kommer att finnas kvar mot kund som tidigare.

Thomas Strömer, idag vd på Willys hemma, kommer att fortsätta inom Axfoodkoncernen med andra arbetsuppgifter.


För ytterligare information kontakta:
Anders Strålman, vd och koncernchef Axfood, 0708-37 88 37
Kenneth Wall, tf informationsdirektör, Axfood, 0703-124 122


Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, cirka 240 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.