Skip to main content

Yrkesdörren tar ut integration i praktiken under Järvaveckan

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2018 14:40 CEST

Nayelli och Mattias träffades när Företagarna och Yrkesdörren hade nätverkslunch

Under Järvaveckan kommer Yrkesdörren i samarbete med Åhléns och Arbetsförmedlingen att skapa nätverksträffar mellan nya och etablerade svenskar. Den 11 och 12 juni kommer personer som är nya i Sverige att matchas med lika många anställda på Åhléns för att utbyta arbetslivserfarenhet, bredda professionella nätverk och prata om svensk arbetsmarknad.

I Sverige förmedlas sju av tio jobb genom kontakter. Att som ny svensk utan ett professionellt nätverk ta sig in på den svenska arbetsmarknaden kan vara svårt. Samtidigt visar flera undersökningar att det finns både arbetskrafts- och kompetensbrist över hela landet i flera branscher. Den ideella verksamheten Yrkesdörren skapar möten mellan nya och etablerade svenskar med samma yrkesbakgrund eller inom samma bransch. Ett möte genom Yrkesdörren är ett effektivt sätt för de som är nya i Sverige att bredda professionella nätverk och för arbetsgivare ett sätt att få tillgång till ny kompetens och hela talangpoolen.

För deltagarna är ett möte genom Yrkesdörren ett sätt att bredda sina nätverk i den bransch där man vill arbeta och för Åhléns, i det här fallet, är det ett sätt att bredda sin kompetensbas och hitta ny arbetskraft. Idag är det många tiotusentals jobb som inte tillsättas på grund av att det är svårt att hitta rätt kompetens. Samarbetet på Järvaveckan ger oss en möjlighet att engagera lokala Järvabor och på så sätt ta vara på deras kompetens, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen, verksamhetsansvarig på Yrkesdörren.

Under ett Yrkesdörrenmöte samtalar man under en timme om sociala koder, arbetsmarknad i förhållande till olika länder och kulturer och vad som är viktigt att tänka på och förhålla sig till i relation till den bransch där man vill arbeta. Ett viktigt led i mötet är att den som är etablerad i Sverige delar med sig av två professionella kontakter som kan vara till glädje för den som är ny i Sverige.

91 procent av de nya svenskar som har haft ett möte genom Yrkesdörren upplever att de är närmre arbetsmarknaden efter mötet. Det finns också många möten som bevisar just det, där de nya svenskarna snart efter mötet, och som en direkt följd av de nya kontakter som etablerats genom Yrkesdörren, fått möjlighet till praktik eller arbete.

Åhléns och Yrkesdörren samarbetar sedan tidigare. Sedan den 1 februari i år får alla anställda på Åhléns göra ett möte med en ny svensk genom Yrkesdörren på arbetstid. Yrkesdörren samarbetar också sedan länge med Arbetsförmedlingen där Yrkesdörren blir ett komplement för de arbetssökande i strävan efter ett arbete där professionella och relevanta kontaktnät inom den bransch där man önskar verka är viktigt i den processen.

Om Yrkesdörren: 

Bakom initiativet Yrkesdörren står Axfoundation, Antonia Ax:son Johnssons stiftelse för hållbar utveckling. Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Yrkesdörren är en del av ÖppnaDörren, en nationell satsning för att skapa fler möten mellan personer med olika bakgrund.

Syftet med Yrkesdörren är att hjälpa nya svenskar att bygga upp ett professionellt nätverk i Sverige genom att få etablerade svenskar att bjuda in till sitt nätverk, så att Sverige blir bättre på att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.