Mm9pqrijdzqbffr2eyjg

​15 miljoner till medicinteknik

Nyheter   •   Feb 27, 2017 14:34 CET

15 miljoner kronor om året. Så mycket öronmärker Barncancerfonden till medicinteknisk forskning för att barn ska få bättre vård under cancertiden. Fram till den 4 april kan forskare ansöka om årets anslag.

Lrbm1jhssy9y0slzyz7y
Sjtp2e8s9okatwjz20cb

Finalisterna till Barncancerfondens journalistpris utsedda

Nyheter   •   Feb 21, 2017 09:00 CET

Barncancerfonden delar varje år ut pris till de bästa reportagen på ämnet barncancer som har publicerats under det gångna året. Nu har juryn sammanträtt och utsett finalisterna till 2016 års journalistpris.

Sge9z5ihadbk6a1jjmbb

​Barncancerfonden förändrar Ride of Hope

Nyheter   •   Feb 16, 2017 09:43 CET

Till sommarsäsongen 2018 förändrar Barncancerfonden sitt cykelkoncept Ride of Hope. En satsning görs på Ride of Hope Sverige, samtidigt som det europeiska cykelloppet Ride of Hope Europe inkorporeras i välgörenhetsstiftelsen Teams Rynkebys cykellopp till Paris.

Blkdfgegfwnfuhvpetqz

Barncancerfonden på internationella barncancerdagen: ”Alla barn ska överleva sin cancersjukdom”

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 08:00 CET

Idag är det internationella barncancerdagen, vilket uppmärksammas i mer än 90 länder över hela världen. I Sverige arrangeras ljusmanifestationer runtom i hela landet och på en digital ljussajt kan allmänheten visa sitt stöd för de som drabbats. Dessutom uppmuntrar handeln sina kunder att ”runda upp” för barncancerforskningen.

Rxnnj01v63tr5lri6dnd

Ljusmanifestationer över hela landet på internationella barncancerdagen

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 08:00 CET

Den 15 februari är det den internationella barncancerdagen. Då arrangeras ljusmanifestationer över hela landet för att uppmärksamma de barn som drabbas av cancer och hedra de som inte har överlevt.

Atybdworqksjx566oqc7

Svenska barnpatologer möts i Lund

Nyheter   •   Feb 01, 2017 17:31 CET

Svensk cancervård hotas av en alarmerande brist på patologer. Konsekvensen för patienterna kan vara kraftigt fördröjda diagnosbesked och behandlingar, samtidigt som viktig forskning riskerar att inte alls genomföras. På fredag möts Sveriges barnpatologer för att försöka hitta lösningar på utmaningarna.

Vxv8fzoyifrlylujd0w4

​Simklubbar samlade in 750 000 till barncancerforskningen

Nyheter   •   Jan 30, 2017 08:00 CET

Hösten 2016 arrangerades simeventet Swim of Hope för fjärde gången. 29 sim- och simhoppklubbar runt om i landet samlade tillsammans in hela 750 000 kronor till barncancerforskningen. Örebro Simallians var den klubb som samlade in mest pengar.

Media no image

​Information med anledning av medias rapportering om otillåten forskning på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter   •   Jan 19, 2017 16:50 CET

Uppdaterad 170206

De senaste veckorna har media rapporterat om att Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har bedrivit forskning på allvarligt sjuka patienter utan tillstånd från berörda myndigheter. Med anledning av rapporteringen vill vi informera om att den ansvarige forskaren tidigare har beviljats anslag från Barncancerfonden men inte längre har anslag från oss.

Barncancerfonden anser att det naturligtvis är av största vikt att aktuella regelverk och avtal följs. Den aktuella forskaren är anmäld till Centrala etikprövningsnämnden, som ännu inte har yttrat sig. Vi följer nu ärendet, och inväntar KI:s beslut innan vi tar beslut om eventuella åtgärder. Man ska komma ihåg att i det aktuella ärendet är det ännu ingen som har dömts.

Barncancerfonden ser över policys kring forskningsanslag
Vi har sedan tidigare identifierat ett behov av att se över dels hur vi nås av information om att en forskare är under utredning och dels vilka konsekvenser eventuella oegentligheter ska ge, och vi intensifierar nu detta arbete.

Följande gäller idag kring ansvarsfördelning, rapporteringskrav och brott mot gällande regelverk för forskare som beviljas anslag från Barncancerfonden:

Forskarnas och lärosätenas ansvar att de tillstånd som krävs finns på plats
Alla forskare som tilldelas anslag från Barncancerfonden är fullt ansvariga för att de tillstånd som krävs finns på plats innan forskningsprojekt påbörjas. Detta regleras i de kontrakt som upprättas mellan Barncancerfonden och den aktuella forskaren. Såväl anslagsmottagaren som representant för förvaltande organ (dvs. arbetsgivaren) skriver under kontrakten och godkänner i och med det villkoren.

Krav på rapportering
Barncancerfonden säkerställer att forskningsfinansiering används på ett korrekt sätt genom återrapportering från forskarna. För varje anslag kräver Barncancerfonden in en årsrapport. För fleråriga projekt/tjänster krävs årliga rapporter som granskas innan anslaget betalas ut för nästkommande år. För samtliga projekt oavsett längd tar Barncancerfonden också in en slutrapport.

Brott mot gällande regelverk
Anmälan om forskningsfusk sker till förvaltande organ där forskningshuvudmannen är verksam. Rektor vid förvaltande organ kan överlämna anmälan till Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) som har ett system för att behandla sådana ärenden. En expertgrupp vid CEPN yttrar sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning. Det är universiteten/högskolorna som har det yttersta ansvaret för utredningar om misstänkt oredlighet i forskning liksom eventuella åtgärder vid konstaterat fusk. I det fall anslagsmottagare fälls för brott mot gällande regelverk gör Barncancerfonden en bedömning i varje enskilt fall kring vilka åtgärder som bör vidtas.

Media har rapporterat om att Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har bedrivit forskning på allvarligt sjuka patienter utan tillstånd från berörda myndigheter. Med anledning av rapporteringen vill Barncancerfonden informera om att den ansvarige forskaren tidigare har beviljats anslag från Barncancerfonden men inte längre har anslag från oss.

Läs vidare »
Dxtsu51jtinh8ndyjzyf

​Ny nationell samtalsjour för barncancerdrabbade familjer

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 08:00 CET

Familjer med barn som drabbats av cancer upplever ett bristande psykosocialt stöd. Det visar Barncancerfondens senaste medlemsundersökning. Nu gör Barncancerfonden en ny satsning och erbjuder dessa familjer ett nationellt samtalsstöd dygnet runt, i samarbete med S:t Lukas.

Dcbspbh5gxcniiyjelx5

​Julklappsmiljoner till barncancerforskning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 08:00 CET

Lagom till jul delar Barncancerfonden ut miljonbelopp till forskning inom barncancerområdet. 85 forskningsprojekt från 14 olika lärosäten och sjukhus får dela på närmare 87 miljoner kronor i Barncancerfondens stora höstutlysning. ​En av de forskare som får ta del av höstanslag är Lena Uggla, som genom sin forskning vill undersöka hur musikterapi kan minska oro och stress hos barn med cancer.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press- och PR-ansvarig
  • Press, PR, opinion
  • amelie.furborg@barncancerfonden.se
  • 08-584 209 60
  • 070-415 64 67

Om Barncancerfonden

Om Barncancerfonden

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i närmare 35 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

Adress

  • Barncancerfonden
  • Box 5408 (Hälsingegatan 49)
  • 114 84 Stockholm
  • Vår hemsida