Skip to main content

Konferens om barns och ungas delaktighet i IT-utvecklingen

Evenemang

17
MAR
Södra Paviljongen, Centralplan 1, Stockholm (vid Centralstationen)
  -
Hjälpmedelsinstitutet och Barnombudsmannen bjuder in till en konferens om förutsättningarna för barn och ungdomar med funktionshinder att medverka i utveckling och försörjning av IT. Konferensen äger rum fredagen den 17 mars i Stockholm. Barn och ungdomar lever i en digital nutid med chattar, webb och mobiltelefoner. För barn med funktionshinder är IT-baserade hjälpmedel ofta av stor betydelse för ett gott liv. Ur programmet: Delaktighet på lika villkor, Lena Nyberg, barnombudsman Identitet, IT och delaktighet, Karin Aronsson, Tema Barn, Linköpings Universitet Två undersökningar inom projektet Bättre tillsammans: Barns och ungas delaktighet vid försörjning av IT-hjälpmedel och Synskadade barn talar om IT-hjälpmedel. Margita Lundman, Hjälpmedelsinstitutet Digital delaktighet. Virtuella fokusgrupper med barn och ungdomar. Henrik Ingrids, Hjälpmedelsinstitutet Lågstadiebarn som designers, projektet KidStory, Yngve Sundblad, MDI-gruppen, Kungliga Tekniska Högskolan Om erfarenheter av arbete med barnpaneler, ungdomsråd och andra former för dialog och inflytande. Presentationer och paneldebatt med Ann-Katrin Agebäck, Medierådet, Kelly Odell, TeliaSonera AB Cecilia Parkert, från Barnombudsmannen och Anna Schölin, från Handikappombudsmannen. Barn och ungdomsperspektivet i Handisams arbetet, Hans von Axelsson, Myndigheten för handikappolitisk samordning. Ladda ner hela programmet http://www.bo.se/AppGlobal/PageSystem/L%C3%A4s%20hela%20programmet Tid: kl. 09.30-16.00 Plats: Södra Paviljongen, Centralplan 1, Stockholm (vid Centralstationen) Media hälsas välkommen, lunch ingår ej. Mejla ert deltagande senast onsdagen den 15 mars till ulla.tillgren@bo.se. Kontaktperson Hjälpmedelsinstitutet: Margita Lundman, projektledare Bättre tillsammans, 08-620 18 05, margita.lundman@hi.se Kontaktperson Barnombudsmannen: Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53