Aiq77558sy4ubyzzo2h0

Utsatt situation för ensamkommande barn som försvinner

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 16:04 CET

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

Aa4pokzqcotasj9hgmky

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 15:28 CET

​Måndagen den 11 december lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen om ensamkommande barn som försvinner. Syftet med rapporten är att lyfta fram barnens egna berättelser om varför de har avvikit och om deras liv som försvunna

Dp8ccyyoiddyri9brppr

"Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP"

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 17:12 CET

Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner i dag. Bakgrunden är ny information om att barnen mår sämre, känner större hopplöshet och en ökad risk för att de skadar sig själva.

Aa4pokzqcotasj9hgmky

Psykisk ohälsa hos ensamkommande barn i fokus på överläggningar i dag

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 10:18 CET

I dag möts kommuner och landsting som kallats till Barnombudsmannen för överläggningar om asylsökande och nyanlända barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

Lje2rzjks41mxekhao7r

Lansering av Barnrätt i praktiken 20 november

Nyheter   •   Nov 16, 2017 14:46 CET

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stötta arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Den 20 november håller vi ett webbsänt lanseringsseminarium där bland annat statssekreterare Pernilla Baralt medverkar.

Aiq77558sy4ubyzzo2h0

Överläggningar om ensamkommandes psykiska ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:05 CEST

Barnombudsmannen har den senaste tiden fått signaler om att ensamkommande barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Vi kallar därför kommuner och landsting till en överläggning om nyanlända och asylsökande barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

Yjrrfdmc7fx2zqe6fpma

Placerade barn behöver vård – inte inskränkta rättigheter

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 14:05 CEST

Rättigheterna för placerade barn måste stärkas omedelbart. Det finns färdiga förslag. Sen två år ligger tvångsvårdsutredningen hos regeringen men allt för lite händer. Medan tiden går ser vi hur placerade barn som behöver behandling istället enbart låses in, i vissa fall i strid mot barnkonventionen som ska bli lag. Det skriver Barnombudsmannens utredningschef efter granskningar om placerade barn.

Aiq77558sy4ubyzzo2h0

Stärk rättssäkerheten för barn som misstänks för brott

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 08:39 CEST

Barn som misstänks för brott ska betraktas som oskyldiga till dess barnets eventuella skuld blivit lagligen fastställd. Dessutom ska alla barn som misstänks för allvarliga brott få ett juridiskt biträde eller offentlig försvarare från första förhöret. Det är två av förslagen som Barnombudsmannen i dag lämnar till regeringen, bland annat mot bakgrund av det så kallade Kevin-fallet.

Sxawmpf7qzw8orglzoua

Barnombudsmannen kräver tidsgräns vid sexualbrott mot barn

Nyheter   •   Sep 14, 2017 13:24 CEST

Polisen måste nu prioritera att utreda sexualbrott mot barn. Barnombudsmannen uppmärksammade stora brister redan för fem år sedan och krävde då en lagstadgad tidsgräns för ett första förhör med barnet. Det är hög tid att en sådan införs, och att straffen skärps för sexualbrott mot barn.

Dp8ccyyoiddyri9brppr

Glädjande besked att barnkonventionen ska bli lag

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 15:12 CEST

”Arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag den 1 januari 2020 fortsätter” Det tydliga beskedet lämnade statsminister Stefan Löfven när han läste upp regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande i dag. Barnombudsmannen välkomnar att arbetet med att göra barnkonventionen till lag fortsätter.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Press och kommunikation
  • Matilda.Uusijarvi@barnombudsmannen.se
  • 08-692 29 60
  • 070-4378764
Matilda Uusijärvi Ek

Om Barnombudsmannen

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Adress

  • Barnombudsmannen
  • Norr Mälarstrand 6
  • 104 22 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar