Ny rapport om barn och våldsbejakande extremism

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 08:16 CEST

Våld i vardagen, misslyckanden i skolan och en negativ syn på framtiden. Det är några av riskfaktorerna för att barn involveras i våldsbejakande extremism. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som presenteras i Almedalen i dag.

Dags för ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 06:00 CEST

Varje barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, enligt barnkonventionen. Men barn utsätts för våld varje dag i Sverige – i hemmet, i skolan, på institution och i närmiljön. Nu krävs ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn. Barnafrid och Barnombudsmannen har två förslag för hur det ska gå till.

Våld mot barn och barnrättslagen i fokus i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2018 10:00 CEST

Barnrättstorget 2018 bjuder på ett fullspäckat schema med seminarier om barns rättigheter. Två av alla viktiga ämnen som står i fokus i år är våld mot barn och våldsbejakande extremism.

För åttonde året i rad arrangerar Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Barnrättstorget – en mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen.

Ett av ämnena som Barnombudsmannen lyfter i år är våld mot barn. Varje barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, enligt barnkonventionen. Men barn utsätts för våld varje dag i Sverige – i hemmet, i skolan, på institution och i närmiljön. Nu krävs ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn. Under Almedalsveckan presenterar Barnombudsmannen tillsammans med Barnafrid ett gemensamt förslag.

Ett annat ämne som står i fokus är barns erfarenheter av våldsbejakande extremism. Barnombudsmannen lanserar nu en ny rapport om barns erfarenheter av våldsbejakande höger-, vänster- och islamistisk extremism.

Det glädjande beskedet att riksdagen röstat för att barnkonventionen blir lag kommer också att diskuteras. Barnombudsmannen håller flera seminarier - kopplat till vårt kunskapslyft Barnrätt i praktiken - om hur kommuner, landsting, regioner och myndigheter kan arbeta för att leva upp till barnkonventionen.

För andra året i rad arrangeras också Lilla Almedalen där unga väljare från olika ungdomsorganisationer får ställa sina frågor direkt till politikerna. Syftet är att låta unga komma till tals – en rättighet enligt barnkonventionen.

Förra året slog Barnrättstorget rekord med drygt 2250 besökare och 68 olika programpunkter. Hjälp oss att bli ännu fler i år!

Information om Barnrättstorget

Aktiviteter

Seminarier, samtal och debatter som handlar om barns rättigheter ur olika perspektiv.

Tid och plats

Gotlands Konstmuseum på S:t Hansgatan 21 i Visby. Programpunkterna hålls i vår seminarielokal inne i Gotlands Konstmuseum och på gården utanför. Från måndag 2 juli 8:00 till torsdag 5 juli 15:40.

Om invigningen

Barnrättstorget 2018 invigs på måndagen den 2 juli klockan 8:00. Bland annat kommer Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet att prata om Almedalen och barnrättspolitiken. I Lilla Almedalen special berättar sedan representanter från ett antal ungdomsorganisationer vilka frågor de anser vara de viktigaste inför valet i höst. Ett panelsamtal hålls också om de viktigaste barnrättsfrågorna i valet.

Ur programmet 

Måndag 2 juli 10:20-11.00 Barn i utsatta kommuner och förorter

Måndag 2 juli 11:05-11:25 Alla barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor. Har alla barn i Sverige samma förutsättningar?

Måndag 2 juli 12:40-13:20 Barnrättighetsbaserat arbetssätt i kommunen

Måndag 2 juli 15:00-15:40 Dags för ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn. 

Måndag 2 juli 15:45-16:05 Barn och unga som lever med våld hemma, i skolan och i samhället – hur tar vi ett samlat grepp? 

Tisdag 3 juli 08:45-09:05 Barnkonventionen som lag – vägen framåt.    Om barnrättslagen. 

Tisdag 3 juli 15:00-15:40 Att göra barnrätt till praktik

Torsdag 5 juli 09:10-09:50 Våld i barns och ungas vardag kan öka risken för att involveras i våldsbejakande extremism

Torsdag 5 juli 11:05-11:25 Hos vem ligger ansvaret för att barn inte ska rekryterats till våldsbejakande extremism?

För mer information om programmet på Barnrättstorget, gå in på Almedalsguiden och sök på Barnrättstorget eller Barnombudsmannen.

Följ oss i Almedalen på twitter via @Barnombudsman och @Barntorg

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnrättstorget 2018 bjuder på ett fullspäckat schema med seminarier om barns rättigheter. Två av alla viktiga ämnen som står i fokus i år är våld mot barn och våldsbejakande extremism.

Läs vidare »

​Unga frågar ut politiker i Lilla Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 09:27 CEST

Barn och unga måste få mer utrymme i den offentliga debatten. Därför arrangerar Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset för andra året i rad Lilla Almedalen – ett samtal mellan unga och politiker.

Lilla Almedalen är en nystartad arena för barn- och ungdomspolitik. Syftet är att ge barn och unga större möjlighet att komma till tals – en rättighet enligt barnkonventionen.

Representanter från ett antal ungdomsorganisationer får chans att prata direkt med politikerna inför publik på vår scen utanför Gotlands konstmuseum.

Lilla Almedalen är ett samtal snarare än en utfrågning där ungdomarna ställer frågorna som är viktiga för dem. Samtalen kan ses som ett komplement till partiernas stora tal i Almedalen.

Lilla Almedalen äger rum på Barnrättstorget. Det är en mötesplats för barnrättsfrågor som Barnombudsmannen arrangerar tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset för åttonde året i rad i år.

Ungdomsorganisationerna kommer också att vara på plats under invigningen av Barnrättstorget på måndagen den 2 juli klockan 8-8:40. I Lilla Almedalen special kommer de unga att prata om vilka frågor de anser vara de viktigaste i riksdagsvalet.

Information om Lilla Almedalen

Så går det till

Ungdomarna öppnar samtalet med att ställa en första gemensam fråga till varje politiker, till exempel varför förstagångsväljarna ska rösta på just deras parti. Därefter ställer representanter från några av organisationerna sina frågor. Politikern avslutar samtalet genom att ställa egna frågor till ungdomarna.

Tid och plats

Två gånger per dag, måndag till torsdag under Almedalsveckan. Tiderna är 13:25-13:45 och 14:35-14:55 (förutom under tisdagen då tiden för det andra samtalet är 13:50-14:10)

Platsen är Barnrättstorgets tält på gårdsplanen utanför Gotlands konstmusem på S:t Hansgatan 21 i Visby.

Program och medverkande

Måndag 2 juli

13:25-13:45 Gunnar Strömmer, partisekreterare (M) möter Sveriges elevråd – SVEA och SDUF (Sveriges dövas ungdomsförbund)

14:35-14:55 Julia Kronlid, riksdagsledamot (SD) möter Fler Unga

Tisdag 3 juli

13:25-13:45 Lena Hallengren, barn- äldre- och jämställdhetsminister (S) möter Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn

13:50-14:10 Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP) möter Sveriges Elevkårer, Sveriges elevråd – SVEA och TILIA (Tillsammans för ungas psykiska hälsa)

Onsdag 4 juli

13:25-13:45 Gunilla Druve Jansson, ordförande Väststyrelsen (C) möter BUFFF (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) och Fler Unga

14:35-14:55 Christina Örnebjär, riksdagsledamot (L) möter Sveriges Elevkårer, BUFFF och Fler Unga

Torsdag 5 juli

13:25-13:45 Jakob Forssmed, riksdagsledamot (KD) möter Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn

14:35-14:55 Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot (V) möter TILIA och SDUF

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barn och unga måste få mer utrymme i den offentliga debatten. Därför arrangerar Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset för andra året i rad Lilla Almedalen – ett samtal mellan unga och politiker.

Läs vidare »

Barnkonventionen som lag gör stor skillnad

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 16:34 CEST

Riksdagen har nu sagt ja till att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är ett avgörande beslut. - Det här är ett stort steg som kommer att göra stor skillnad för barn, särskilt för barn i utsatta situationer, säger vikarierande barnombudsman Anna Karin Hildingson Boqvist.

Jämlika uppväxtvillkor i fokus på Barnrättsdagarna

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 11:15 CEST

Barn i utsatta områden växer upp med våld och låga förväntningar. I samband med Barnrättsdagarna i Örebro kräver Barnombudsmannen krafttag för att säkra alla barn i Sverige likvärdiga rättigheter. -Vi måste lyssna på barnen i utsatta områden och göra dem delaktiga för att stärka deras framtidstro, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman.

​​Utanförskap, våld och kärlek till orten i Barnombudsmannens årsrapport 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 10:32 CEST

​Barn i utsatta förorter och kommuner växer upp med olika former av våld i sin vardag, både i närområdet och i skolan. Det visar Barnombudsmannens årsrapport som idag lämnas till regeringen. Nu vill Barnombudsmannen se en samlad nationell handlingsplan för att motverka våld mot barn.

Ny rapport: Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 10:46 CET

Våld i barns och ungas vardag kan öka risken för att de involveras i våldsbejakande islamistisk extremism. Det visar en unik rapport från Barnombudsmannen som överlämnas till regeringen idag. Nu kräver Barnombudsmannen en samlad nationell handlingsplan mot våld mot barn.

Anna Karin Hildingson Boqvist ny vikarierande barnombudsman

Pressmeddelanden   •   Jan 01, 2018 10:11 CET

Den 1 januari 2018 tillträder Anna Karin Hildingson Boqvist som ny vikarierande barnombudsman. – Det känns spännande och väldigt roligt. Jag känner mig också ödmjuk inför den viktiga uppgiften att bli Sveriges barnombudsman under en period, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Utsatt situation för ensamkommande barn som försvinner

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 16:04 CET

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

I Sverige avvek 1 736 barn mellan januari 2014 och oktober 2017, vilket motsvarar cirka 60 skolklasser. Att så många barn avvikit i Sverige under denna tid och att det endast är en bråkdel som återvänder eller återfinns är alarmerande.

Barnombudsmannen har träffat ensamkommande barn med erfarenhet av att avvika från familjehem, nätverkshem, HVB eller statliga ungdomshem. Barnen har flytt hit från krig, förtryck, hot, våld och fattigdom. Men en betydande andel avviker från boendena de placerats på i Sverige på grund av missförhållanden. Det kan innefatta våld, hot, övergrepp och kränkningar. För andra barn har flera enskilda incidenter lett till att bägaren till slut runnit över. Det kan också handla om psykisk ohälsa eller att separeras från familj och vänner.

Barn som är försvunna lever i en mycket utsatt situation. Det är ett mycket hårt liv, och många har levt på gatan. Flickor och pojkar berättar om sexuellt utnyttjande, om hur de utnyttjats för prostitution.

- Barnen hamnar i ett skuggsamhälle med kriminalitet, droger och där barn utnyttjas, säger Anita Wickström, vikarierande Barnombudsman.

Barnombudsmannens analys visar att ensamkommande barns behov vid placering inte har utretts tillräckligt och att placeringarna ofta inte har matchat barnens behov. Vi ser också en bild som tyder på att barn som avviker inte eftersöks på samma sätt som andra barn i Sverige.

Enligt barnkonventionen ska Sverige ge ensamkommande barn särskilt skydd och bistånd. Varje barn som befinner sig här har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, och varje barn har rätt till en skälig levnadsstandard. När det gäller ensamkommande barn är som försvunnit är det tydligt att Sverige inte lever upp till detta.

- Barn och unga har berättat om sina upplevelser i hopp om att det ska förändra för andra barn i framtiden, så att ingen ska behöva gå igenom det de har upplevt. Nu är det upp till oss vuxna att lyssna till barnens berättelser och ta ansvar för förändring, säger Anita Wickström.

Barnombudsmannens förslag

I Barnombudsmannens möten med barn och unga är det tydligt att de i stor utsträckning farit mycket illa under tiden som avvikna. När de återvänder är det därför viktigt att de får frågor om upplevelser av våldsutsatthet, inklusive övergrepp, och om eventuellt drogberoende eller kriminalitet. De behandlingsbehov som kan finnas måste uppmärksammas. Barnombudsmannen föreslår följande förändringar:

1. Förebygg att barn avviker genom att säkerställa trygghet och kompetens vid placering av ensamkommande barn

2. Alla barn som avviker ska eftersökas

3. Säkerställ stöd och skydd när barn kommer tillbaka

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Press och opinion
  • Matilda.Uusijarvi@barnombudsmannen.se
  • 08-692 29 60
  • 070-4378764
Matilda Uusijärvi Ek

Om Barnombudsmannen

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Adress

  • Barnombudsmannen
  • Norr Mälarstrand 6
  • 104 22 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar