Skip to main content

Revisorer med öga för barnens bästa

Evenemang

08
FEB
Barnombudsmannens kansli
 
Barnombudsman Lena Nyberg presenterar torsdagen den 8 februari en skrift om hur barns och ungas vardag kan förbättras med revisionens hjälp. Revisorer kan med sin självständiga roll granska om beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner tar hänsyn till barns och ungas rättigheter. Vi visar goda exempel på hur FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, kan bli ett redskap för revisorer. Pressfrukost torsdagen den 8 februari klockan 8:30 på Barnombudsmannens kansli, Norr Mälarstrand 6, 3 tr i Stockholm. Meddela ditt deltagande till ann.engblom@bo.se senast den 7 februari. Barnombudsmannen Ulla Tillgren, pressansvarig Telefon: 08-692 29 53 Mobil: 070-212 29 53 Fax: 08-654 62 77 Box 22106, 104 22 Stockholm Besök: Norr Mälarstrand 6 http://www.bo.se