Skip to main content

Barns röster om jämställdhet - Frukostseminarium

Nyhet   •   Feb 10, 2017 16:17 CET

”Det borde inte vara könet som avgör vem vi är, det borde vara vilka actions vi gör i livet. Vad vi gör, har gjort i livet, som gör oss till den vi är. Inte vem vi är född som”.

ur rapporten; 14-årig pojke ger sin syn på jämställdhet

Barnombudsmannen lanserar nu rapporten ”Barns röster om jämställdhet” som kommer att presenteras under ett frukostseminarium den 7 mars.

Hösten 2015 fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att prata med flickor och pojkar om deras erfarenheter av ojämställdhet. Syftet med uppdraget var att öka kunskapen om hur barn själva upplever ojämställdhet, om hur normer och värderingar kring könstillhörighet och könsroller påverkar barn och om hur barn kan involveras i jämställdhetsarbetet.

Som bakgrund till uppdraget finns Barnombudsmannens rapport ”Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa” från 2015. I den rapporten skildras bland annat att flickor har bättre skolresultat och sämre psykisk hälsa än pojkar. Det konstateras också att det finns stora kunskapsluckor när det gäller att förstå orsaken till sådana könsskillnader.

Barnombudsman Fredrik Malmberg inleder och modererar seminariet. Förutom en presentation av rapporten av Emma Wilén och Karin Röbäck de Souza, utredare på Barnombudsmannen, kommer en panel bestående av Pernilla Baralt, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér; Teresa Fernández-Long, undervisningsråd på Skolverket; Anette Hellman, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet samt Luis Lineo, ordförande MÄN (Män för jämställdhet), diskutera frågor kring barn/unga och jämställdhet.

När: 7 mars kl. 0800-0900, frukost serveras fr. 0730

Var: Vasa 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

O.S.A. senast den 1 mars, hans.reuterskiold@barnombudsmannen.se

Det är begränsat antal platser, så varmt välkommen med din anmälan!