Skip to main content

Pejling och Dialog - återkoppling 4

Nyhet   •   Jun 04, 2014 16:56 CEST

Hej!

För två år sedan inledde vi på Barnombudsmannen regeringsuppdraget Pejling och dialog. Uppdraget har varit att sprida och kommunicera den nationella strategin kring barns rättigheter i alla delar av det offentliga Sverige. Samtidigt har vi tagit reda på hur dessa rättigheter tas tillvara i praktiken. Hittills har ett 30-tal kommuner, landsting och myndigheter pejlats och det har blivit dags för oss att återkoppla våra viktiga resultat till alla er som deltagit.

I detta brev kan du läsa vad barn och unga med kränkningar, diskriminering och trakasserier har berättat för oss. Vår förhoppning är att våra nyhetsbrev ska inspirera dig ytterligare i din yrkesroll och ditt arbete för att tillvarata barns rättigheter.

- Vi har lyssnat till barn som har erfarenhet av kränkningar och trakasserier. Antingen som mobbade, som vittne till att andra mobbas eller av att ha utsatt andra för kränkningar, säger Sofia French, projektledare hos Barnombudsmannen. Syftet har varit att komma fram till förslag på hur samhället kan bli bättre på att motverka, förebygga och förbättra stödet till barn och unga som har upplevt
kränkande behandling och trakasserier i skolan.

Berättelserna har handlat om allt från rasistiska påhopp i skolkorridorerna till ryktesspridning och hatbombningar på nätet.  Många av berättelserna handlar om vuxna som ser kränkningar, men som inget gör:

"Ofta så går vi till lärare, men det är lika många gånger som vi skiter i det. De kommer ändå inte att lyssna på oss. Det kommer bara att bli ett möte och sedan fortsätter de, fast tre gånger värre."

Men det handlar även om vuxna som har agerat och skapat förändring. På en skola hade någon skapat ett anonymt konto på nätet där elever trakasserades och kränktes. Skolan svarade med att ta upp problemet i alla klasser:

"Nu när de tog upp det här fejkkontot i varje klass, jag tror faktiskt att det hjälpte. För att den blev ju lite mer rädd, den vågade inte skicka någonting mer, för att det är ju inte som har fått efter."

Läs mer om Pejling och Dialog här.

Barns råd till skolan:

  • Utbilda lärarna att upptäcka psykisk mobbning.
  • Det måste finnas en kurator på skolan, helst fler.
  • Ta kontakt med föräldrarna.

För fler råd, läs mer här.


Möte med makten

De kommuner som har pejlats har fått möjlighet att ta del av barnens egna upplevelser av kränkningar och diskriminering på ett så kallat maktmöte. Så här reagerade några av makthavarna i Örnsköldsvik efter mötet:

"Vi ska fundera på hur vi använder våra resurser - börja jobba preventivt, öka resurserna till skolan".

"Kolla upp hur diskussionerna går i skolorna, ta ett steg till i arbetet - gå ut till eleverna och berätta att vi ska arbeta med kränkningar och trakasserier, ge information till eleverna om vilka mål som finns. Inte bara till skolpersonalen".

"Arbeta mer med ledarskapet, ge feedback till lärarna på ett liknande sätt som vi har fått - hur kan vi skapa mer tid för reflektion?".
För fler exempel från maktmöten.

 

Vägen framåt - nationell konferens 10 juni

I år firar barnkonventionen 25 år. Det uppmärksammar vi bland annat genom en gemensam
nationell konferens i Stockholm den 10 juni dit viktiga aktörer från kommuner, landsting och myndigheter bjudits in.

Bland annat kommer vi att presentera resultat från arbetet med regeringsuppdraget Pejling och dialog som har pågått sedan 2012 och diskutera erfarenheter, utmaningar och lösningar tillsammans. Vi kommer också diskutera vägen framåt, hur vi möjliggör ytterligare förändring och förverkligar barnets rättigheter i Sverige. Under dagen berättar även barnminister Maria Larsson om regeringens arbete
med barnets rättigheter.

Har du pejl?
Barns rättigheter kränks även i Sverige. Varje dag. Och det är inte alltid så lätt att avgöra när och hur det sker i det dagliga livet.

Barnombudsmannen hoppas att självskattningstestet "Har du pejl?" ska vara tankeväckande och klurigt och att du som gör testet ska fundera över ditt ansvar och ditt agerande. Frågorna i testet bygger på verkliga historier som Barnombudsmannen tagit del av i arbetet med barn och unga, och på principerna i regeringens nationella strategi.

Gör testet här.