Skip to main content

Barnets ställning bör stärkas i rättsprocessen

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 08:35 CEST

- Dagens rättssystem tar inte hänsyn till att barn och unga har andra förutsättningar än vuxna. Många unga människor lämnar i dag en domstol utan att ha förstått själva rättegångsprocessen eller vad de har fått för straff. Varje sådant fall är ett misslyckande för rättsväsendet, säger barnombudsman Lena Nyberg

Ungdomsbrottsutredningen ser över den nuvarande lagstiftningen som gäller unga lagöverträdare. I en skrivelse tar Barnombudsmannen upp en rad punkter som kan stärka barns och ungas ställning i rättsprocessen.

- I domstolen är barn och ungdomar på en arena avsedd och utformad för vuxna. Vi anser att rättegången måste bli begripligare för de unga än vad den är i dag. Domstolsprocessen måste utformas så att den bättre möter deras behov och förmåga, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Barnombudsmannen synpunkter i korthet:
- en domstolsprocess bättre anpassad till unga
- en specialisering av domare och åklagare
- en tydligare utredande roll för socialtjänsten
- socialtjänstens yttranden och vårdplaner måste stämma överens med lagstiftningen
- krav på att en ung person ska få löpande information om sin vårdplan och rätt att uttrycka sin uppfattning om vården
- bättre samarbete mellan socialtjänst, psykiatri och ungdomshem i samband med sluten ungdomsvård
-barn och unga ska i princip aldrig placeras i häkte

Barnombudsmannen är tveksam till om böter är en lämplig påföljd för ett barn som inte har någon egen inkomst.

- De ungdomar som döms till böter får då ett extra straff om de inte kan betala. De får ofta en betalningsanmärkning hos kronofogden. Det följer med dem upp i vuxenlive och de får svårt att teckna lägenhetskontrakt, skaffa telefonabonnemang och kanske att få arbete, säger Lena Nyberg.