Skip to main content

Revisorer med öga för barnens bästa

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 16:20 CET

Barnombudsman Lena Nyberg presenterar torsdagen den 8 februari en skrift om hur barns och ungas vardag kan förbättras med revisionens hjälp.

Revisorer kan med sin självständiga roll granska om beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner tar hänsyn till barns och ungas rättigheter.

Vi visar goda exempel på hur FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, kan bli ett redskap för revisorer.

Pressfrukost torsdagen den 8 februari klockan 8:30 på Barnombudsmannens kansli, Norr Mälarstrand 6, 3 tr i Stockholm.

Meddela ditt deltagande till ann.engblom@bo.se senast den 7 februari.

Barnombudsmannen
Ulla Tillgren, pressansvarig
Telefon: 08-692 29 53
Mobil: 070-212 29 53
Fax: 08-654 62 77
Box 22106, 104 22 Stockholm
Besök: Norr Mälarstrand 6
http://www.bo.se