Skip to main content

Rusta revisionen för barnens bästa

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:03 CET

Barns och ungas vardag är beroende av att vuxna fattar kloka beslut. Barn och ungdomar saknar rösträtt och har därför mycket liten möjlighet att påverka beslut som rör deras liv.

Många kommuner och landsting har fattat beslut om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Men har besluten omsatts i praktiken? Hur stor del av resurserna har gått till barn och ungdomar? Blev det bättre eller sämre för barnen? Här har revisorerna en nyckelroll genom att de granskar hur kommuner och landsting använder sina resurser.

Beslutsunderlagen blir bättre om man räknar med barnen. Med den nya skriften Rustad för revision visar vi hur revisionsarbetet kan gå till. Läs hur Haninge, Jönköping, Luleå, Malmö, Stockholm och Växjö har gjort.

- Vi ska lyssna på barnen om vi vill fatta beslut med hög kvalitet, säger barnombudsman Lena Nyberg. Vi har inte råd att vara utan deras kunskaper. Det gäller att inte lägga resurser på fel saker. Genom att skapa en bra grund för barnen bidrar vi till att våra gemensamma resurser används på bästa sätt.

För intervjuer med barnombudsmannen kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53.

Skriften Rustad för revision finns att ladda ned och beställa på http://www.bo.se


Barnombudsmannen
Ulla Tillgren, pressansvarig
Telefon: 08-692 29 53
Mobil: 070-212 29 53
Fax: 08-654 62 77
Box 22106, 104 22 Stockholm
Besök: Norr Mälarstrand 6
http://www.bo.se