Skip to main content

Tjej eller kille - spelar roll?

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 00:00 CEST

"Tjej eller kille - spelar roll?" är en inspirationsdag om jämställdhetsarbetet i förskola och skola tisdagen den 16 november.

Målgrupp för dagen är politiker i utbildningsnämnder, tjänstemän inom berörda förvaltningar, utvecklingschefer, jämställdhetshandläggare och genuspedagoger i Stockholms län.

Enligt ett lagförslag ska skolans uppdrag bli tydligare när det gäller att främja elevers lika rättigheter och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Lagförslaget som troligtvis träder i kraft nästa år kommer att innebära ett starkare stöd för jämställdhetsarbetet inom förskola och skola.

Länsstyrelsen i Stockholms län arrangerar inspirationsdagen Tjej eller kille - spelar roll? i samarbete med Operation Kvinnofrid, Myndigheten för skolutveckling, Barnombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Tisdagen den 16 november kl. 8.30 -12.30, Ersta konferens, Erstagatan 1, Stockholm. Program bifogas.

Anmäl om du vill närvara till utbildningsansvarig Eva Röyter 08- 692 29 87, eva.röyter@bo.se.