Nubeqa® (darolutamid) får EU-godkännande som en ny behandling för män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 15:00 CEST

Behandling med Xarelto (rivaroxaban) plus aspirin minskar den kombinerade risken för perifera kärlhändelser och större kardiovaskulära händelser efter revaskularisering hos patienter med symtomatisk perifer arteriell sjukdom, PAD

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 06:57 CEST

Vericiguat minskar risken för allvarliga händelser hos patienter med hjärtsvikt

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 06:30 CEST

Studie: Vericiguat minskar risken för allvarliga händelser hos patienter med hjärtsvikt

Dronspot® vet – nu lanseras en enkel, receptfri avmaskningsmetod för katt

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2019 08:15 CEST

Många kattägare tycker att det är svårt att avmaska sina katter med tabletter. Nu finns det en enklare metod – dessutom receptfritt. Istället för en sväljtablett ges Dronspot vet som droppar på kattens nackskinn.

Vitrakvi godkänt i EU som första tumöragnostiska behanding

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2019 12:48 CEST

Precisionsläkemedlet Vitrakvi (larotrectinib) har blivit godkänt för behandling av vuxna och barn med lokalt avancerad eller metastaserad solid tumör som bär på den sällsynta genetiska förändringen NTRK genfusion. Det är det första läkemedlet i EU med tumöragnostisk indikation (1).

European Society of Cardiology inkluderar rivaroxaban (Xarelto) till patienter med kroniskt koronart syndrom

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2019 09:37 CEST

European Society of Cardiology har antagit nya kliniska behandlingsriktlinjer och inkluderar behandling med rivaroxaban vaskulär dos i kombination med acetylsalicylsyra (ASA) vid kroniskt koronart syndrom (CCS).

Hitta rätt preventivmedel med hjälp av Shazam

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2019 08:30 CEST

Unga kvinnor kan ha svårt att veta vilket preventivmedel som passar dem bäst. Med hjälp av några enkla frågor via Shazam kan rådgivningen förbättras. Bayer lanserar nu rådgivningsappen på ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och Studentkortet.

Bayer lanserar en ny CT-injektor, MEDRAD Centargo

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2019 11:34 CEST

Från september är ett nytt CT-injektionssystem, MEDRAD Centargo, tillgängligt i begränsad upplaga i Sverige. Systemet kommer att lanseras brett från januari 2020.

Välkommen till Bayer i Almedalen 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 08:00 CEST

Några av vår tids stora samhällsutmaningar finns inom hälsa och mat. Hur ser utvecklingen ut? Hur kan vi säkra alla människors näringsbehov och förbättra vår hälsa? Bayer arrangerar fem seminarier under årets Almedalsvecka.

Baycox®Iron – en ny kombi-injektion mot järnbrist och koccidios hos smågris

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 08:30 CEST

Ny kombi-injektion förebygger järnbrist och koccidios med en behandling på endast 1,1 ml till 2 kg gris.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Corporate Public Affairs Manager Sweden
  • Public Affairs and Sustainability
  • mafpdebileahinoje.flrocqsbnmerqeg@mibabhyeyur.jbcoclmea
  • +46 738 56 92 84
Media first point of contact

Om Bayer AB

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. 2018 hade Bayer cirka 117 000 anställda och en försäljning på 39.6 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,6 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 5,2 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Adress

Länkar