Bayer får nytt Hemofili A-läkemedel godkänt

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 08:10 CET

Ett nytt läkemedel från Bayer för blödarsjuka med Hemofili A har blivit godkänt av Europeiska Kommissionen. Förebyggande behandling med Jivi gör att blodnivån av faktor VIII bibehålls över tid.

Bayer ingår partnerskap med WarOnCancer

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 09:18 CET

Bayer har tecknat samarbetsavtal med WarOnCancer för att bidra till att utveckla möjligheterna för inrapportering av patientbemötande och effekter av behandlingar i det sociala nätverk som är planerat att skalas globalt under 2019.

Nya data om larotrectinib bekräftar effekt och säkerhet för vuxna och barn med TRK fusionscancer, oavsett cancerform

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 09:56 CEST

Nya uppdaterade data om larotrectinib presenterades vid ESMO 2018 i Munchen. I kliniska studier med totalt 122 patienter visades en response rate på 81 procent (63 procent partiell respons och 17 procent komplett respons), enligt prövarnas bedömning. Larotrectinib hade en fördelaktig säkerhetsprofil med biverkningar huvudsakligen av grad 1 och 2.

Bayer ansöker om marknadsföringstillstånd för larotrectinib för behandling av TRK fusionscancer

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 10:01 CEST

Bayer meddelar att ansökan om marknadsföringstillstånd för larotrectinib har lämnats in till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Larotrectinib har utvecklats för att behandla barn och vuxna patienter med lokalt framskriden eller metastaserad tumör och som bär på en förändring i genen som kodar för Neurotrophic Tropomyosine Receptor Kinase (NTRK).

Bayer får EU-godkännande för rivaroxaban (Xarelto) till patienter med kranskärls- eller perifer kärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 10:30 CEST

Rivaroxaban är den enda orala non-vitamin K antagonist antikoagulantia (NOAK) med indikation i kombination med acetylsalicylsyra (ASA) för prevention av trombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom (CAD) eller symptomatisk perifer kärlsjukdom (PAD) med hög risk för ischemiska händelser.

Bayer får ny behandlingsprincip för EYLEA godkänd i EU

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2018 11:01 CEST

EU-kommissionen har godkänt en ny behandlingsprincip för EYLEA, vilket kan ge patienter med våt AMD förlängda injektionsintervall under första året med samma effekt på synskärpan. Data från ALTAIR-studien visar att 57 % av patienterna bibehåller förbättrad synskärpa när intervallen ökar till 12 veckor eller längre.

Tomer Feffer ny VD för Bayer i Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 10:02 CEST

Den 1 augusti tillträdde Tomer Feffer som ansvarig för Bayer i Sverige och för Bayers läkemedelsdivision i Skandinavien. Han kommer närmast som VD för Bayer i Israel.

Bayer får positivt utlåtande från CHMP för rivaroxaban (Xarelto) till patienter med kranskärls- eller perifer artärsjukdom

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2018 15:37 CEST

Det positiva utlåtandet från CHMP bygger på data från den största fas III-studien på rivaroxaban, COMPASS. Vid ett godkännande blir rivaroxaban den enda NOAK med indikation i kombination med acetylsalicylsyra (ASA) för prevention av trombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom (CAD) eller symptomatisk perifer artärsjukdom (PAD) med hög risk för ischemiska händelser.

Hjärtfrukost med Bayer i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 10:30 CEST

Hjärt- och kärlsjukdomar dödar flest människor i världen idag. Att förebygga dessa sjukdomar skulle spara både många liv och samhällets resurser.

Bayer bjuder in till seminarium om ögonsjukvård i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 09:52 CEST

Med en åldrande befolkning ökar behovet av ögonsjukvård. Att slippa bli blind rankas som en av de viktigaste faktorerna för god livskvalitet. Men hur prioriterar vi detta i relation till andra medicinska insatser? Detta diskuterar en panel vid ett seminarium som Bayer anordnar i Almedalen 3 juli med rubriken "Får den som lever se?"

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Communication Manager
 • Pharmaceuticals, Consumer Health, Crop Science
 • daebnidoelpf.curlapbesassosqn@yxbadiyemcr.cgcostmwd
 • +46733058795

 • Presskontakt
 • Communications Manager
 • jovasepkffcda.txmoucriwstzce@bwdayhuerzu.cepomax
 • +46733017552

Om Bayer AB

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2016 hade Bayer cirka 99 000 anställda och en omsättning på 34,9 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,2 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 4,4 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Adress

 • Bayer AB
 • Gustav III:s Boulevard 56 Box 606
 • 169 26 Solna
 • Vår hemsida

Länkar