Taggar

Faktablad våt AMD - åldersförändringar i gula fläcken
Faktablad diabetiskt makulaödem, DME

Faktablad diabetiskt makulaödem, DME

Dokument   •   2015-02-18 15:18 CET

Om förmaksflimmer och stroke

Om förmaksflimmer och stroke

Dokument   •   2013-01-30 11:24 CET

Varje år drabbas drygt 25 000 svenskar av hjärninfarkt (blodpropp) vilket är den vanligaste typen av stroke. En av de mest betydelsefulla orsakerna till hjärninfarkt är förmaksflimmer i hjärtat. Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet vilket ökar risken för blodproppsbildning i hjärtats förmak - vilken sedan följer med blodströmmen till hjärnan där en hjärninfarkt uppstår.

Om venös tromboembolism (VTE)

Om venös tromboembolism (VTE)

Dokument   •   2013-01-30 11:21 CET

Venös tromboembolism (VTE) omfattar både djup ventrombos och lungemboli. VTE är den tredje vanligaste dödsorsaken i hjärt-kärlsjukdom efter hjärtinfarkt och stroke.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.