Skip to main content

Bayer HealthCare tar in fem nya startups med digitala innovationer

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 08:15 CEST

Bayer HealthCare (Bayer) välkomnar fem nya startups till sitt inkubatorsprogram ”Grants4Apps Accelerator”. Med stöd från Bayer får dessa fem start-ups möjlighet att vidareutveckla sina idéer och strategier inom digital innovation inom hälsoområdet. Programmet är en del av Bayers engagemang i öppen innovation med målet att erbjuda fler innovativa lösningar för patienter.

Fem startups flyttar nu in i lokalerna för ”Grants4Apps Accelerator” vid Bayer HealthCares huvudkontor i Berlin, och får samtidigt ett finansiellt bidrag om upp till 50 000 Euro. Fram till i november får bolagen tillgång till Bayers lokaler för att kunna genomföra hormontester, patientföljsamhet, andningsmönster, kliniska tester med mera beroende på deras inriktning. Såväl Bayer- anställda som externa parter kommer att bidra med sin kunskap för att hjälpa bolagen att komma vidare med sina affärsmodeller.

-Vi är mycket glada över att vår inkubatorsprogram ”Grants4Apps Accelerator 2015” har mottagits så väl. Antalet ansökningar detta år var tre gånger så stort som förra året, säger Johannes Schubmehl, Chief Information Officer vid Bayer HealthCare. Med inkubatorsprogrammet skapar vi en miljö för nya avancerade digitala innovationer inom hälsoområdet. Vi ser fram emot att stödja dessa fem bolag till att utveckla sådana lösningar.

Bayer mottog fler än 200 ansökningar från 48 länder till ”Grants4Apps Accelerator 2015”. Flest ansökningar kom från Europa, Nord- och Sydamerika, men även från Asien, i synnerhet från Kina. Ett nytt inslag detta år var möjligheten för Bayer-anställda att ansöka med egna affärsidéer som skulle kunna platsa i inkubatorverksamheten. Utvärderingen av ansökningarna gjordes av personer med ledande funktioner inom Bayer HealthCare och i kriterierna ingick bolagets mognadsgrad, affärsmodell och arbetsteam samt hur väl det passar in i Bayers verksamhetsområde.

Följande fem startups valdes ut i årets program: MediKeep från Estland, Sendinaden som bildats av Bayeranställda i Kina, Serona från USA, Viomedo UG från Tyskland och Vitameter från Kanada.

Medikeep är en mobilapp för ditt medicinskåp hemma. Den håller koll på dina mediciner avseende innehåll och hållbarhetsdatum genom att skanna streckkoden på förpackningarna eller genom databassökningar. MediKeep utvecklar också en funktion som påminner användaren att ta sin medicin. I framtida utvecklingsplaner ingår t ex funktioner för förslag på vad ditt medicinskåp ska innehålla, larm för läkemedel som inte passar ihop, symtomloggar osv. Mobilappen finns tillgänglig i iTunes och GooglePlay. MediKeep är utvecklat i Estland av Kerti Alev och Allan Kändmaa, Mattias Linnap och Kaisa Kabin.

Sendinaden är inriktade på 3D- printade smart bärbar teknologi (”wearables”) som främjar hälsa och livskvalitet, såsom ansiktsmasker för användning i en förorenad stadsmiljö. Ansiktsmasken filtrerar luften och mäter och återkopplar samtidigt användarens andning. Bolaget tittar vidare på produkter som kan användas vid t ex sömnapné. Ansiktmasken kommer att lanseras globalt i januari 2016.

Serona genererar och spårar hormondata för att möjliggöra precicerad medicinering. Serona-plattformen erbjuder korrekt och tillgänglig hormontestning och data som kan användas i forsking och i vården. Ett exempel är kvinnor med hormonella preventivmedel vars hormonnivå man vill kunna följa över tid för att kunna skräddarsy behandlingar avseende t ex fertilitet eller klimakteriebesvär. Serona grundades i USA av Heather Bowerman och Brandy Houser.

Viomedo ger patienter tillgång till innovativa behandlingar inom ramen för pågående kliniska prövningar. Viomedo tillhandahåller en online-plattform som sammanställer kliniska prövningar som behöver patienter, för närvarande 2 000 prövningar i Tyskland. Plattformen beskriver också vilka kriterier som gäller för att delta i studierna. På så sätt kan patienter få tillgång till morgondagens läkemedel, redan idag.

Vitameter är ett sätt att mäta den vitaminbrist som drabbar många i Nordamerika och Europa. Många känner inte till sitt bristtillstånd och de som äter kosttillskott får inte alltid i sig de rätta doserna. Såväl överdosering som bristtillstånd kan ge upphov till sjukdomar. Vitameter tillhandahåller ett hjälpmedel som mäter vitaminnivåerna i blodet, snarlikt på det sätt som man mäter blodsockernivåer med blodsockermätare. Avsikten är att utveckla lösningar för andra biomarkörer som ger användaren information om olika tillstånd i kroppen. Vitameter grundades av Nirushan Udayakumar, James McLean och Robert Green.

”Grants4Accelerator” är en del av Bayer HealthCares satsning på öppen innovation och syftar till att skapa en miljö för att utveckla digitala lösningar inom hälsoområdet. Programmet startade 2014 och erbjuder kontorsmöjligheter vid Bayer HealthCares huvudkontor i Berlin för fem startupbolag som utvecklar innovativa digitala lösningar inom hälsoområdet. Genom programmet får bolagen stöd såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt att vidareutveckla sina affärsidéer.

För mer information, välkommen att kontakta:

Carolin Wiken, Communications Manager, Bayer AB, carolin.wiken@bayer.com eller tfn: 0734-21 97 31

Om Bayer HealthCare
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom områdena hälsa, kost och högteknologiska material. Bayer HealthCare, en undergrupp till Bayer AG med en årlig försäljning på EUR 20 miljarder (2014), är en av världens ledande, innovativa företag inom hälso-och läkemedels-produkter, baserat i Leverkusen, Tyskland. Bayer Healthcare kombinerar djurhälsa, konsumentprodukter inom hälsa och specialiserade sjukvårdsläkemedel och har som mål att utveckla och tillverka produkter som förbättrar människors och djurs hälsa världen över. Bayer HealthCare har en global arbetsstyrka på 60 700 anställda (2014) och finns representerat i mer än 100 länder. Mer information finns på www.bayerhealthcare.com.

Forward-Looking Statements

This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to confirmthem to future events or developments.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom hälsa, kost och högteknologiska material. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Genom ”science for a better life” skapar vi värde genom innovation och tillväxt. 2014 hade Bayer 118 900 anställda, en omsättning på 42,2 miljarder euro och investerade 3,6 miljarder euro i forskning och utveckling. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling, och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Bayerkoncernens huvudkontor ligger i Leverkusen, Tyskland. Läs mer på www.bayer.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.