Skip to main content

Förmaksflimmerpatienter kan behandlas snabbare med ny metod

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 11:30 CEST

Stockholm den 2 september 2014. Patienter med allvarligt förmaksflimmer som genomgår elkonvertering för att stabilisera hjärtrytmen, kan korta tiden till behandling med i genomsnitt åtta dagar med hjälp av en ny metod. Det visar studieresultat som presenterades idag. Dessutom visar studien att den numeriska risken för hjärtrelaterade händelser och allvarliga blödningar var lägre för den patientgrupp som fick fick behandling med det blodförunnande läkemedlet Xarelto, istället för tidigare standardbehandling med Waran.  

Resultaten från den första randomiserade studien med ett blodförtunnande läkemedel hos patienter som genomgår elkonvertering vid förmaksflimmer presenterades idag på den internationella kardiologkongressen ESC i Barcelona. Totalt har 1 504 patienter från 16 länder deltagit. Resultaten visar att behandling med det blodförtunnande läkemedlet Xarelto gav en 50 procentig minskad numerisk risk för kardiovaskulära händelser[1], jämfört med Waran. Samtidigt var även den numeriska risken för allvarliga blödningar 24 procent lägre för den patientgrupp som fick det nya läkemedlet.   

Snabb behandling kan ge färre återfall

Studien undersökte även hur lång tid det tog från det att patienterna inkluderades i studien, tills dess att elkonvertering kunde genomföras. Resultaten visar en markant skillnad i tid, i genomsnitt åtta dagar kortare tid till genomförd elkonverering, för den patientgrupp som fick behandling med Xarelto.

-  Ofta är patienter med allvarligt förmaksflimmer i behov av så snabb symptomlidring som möjligt, samtidigt som förkortad tid till elkonvertering teoretiskt även kan minska risken för återfall. Det är därför en stor fördel att kunna behandla så snabbt som möjligt och även att kunna planera in ett säkert datum för behandling. På vår klinik har vi kunnat korta vårdköerna genom ökad användning av nya blodförtunnande läkemedel. I klinisk vardag sparar man betydligt mer än åtta dagar, säger Tord Juhlin, överläkare vid kardiologkliniken, Skånes Universitetssjukhus.

Waran kan ge svängande INR-värden

Elkonvertering är en vanlig behandling som ges till ungefär 50 procent av alla patienter med hjärtsjukdomen förmaksflimmer någon gång under sjukdomsförloppet. Elkonvertering genomförs om flimmersymptomen är allvarliga eller orsakar svåra och obehagliga symptom för patienten, och syftar till att återskapa hjärtats egen stabila sinusrytm. För att minska risken för blodpropp i samband med elkonverteringen ges som standard blodförtunnande läkemedel minst tre veckor före behandlingen, samt fyra veckor efter.

-  Effektiv blodförtunnande behandling i samband med en elkonvertering är ett måste för att undvika livshotande blodproppar. Ett vanligt medicinskt problem har tidigare varit svängande INR-värden, som kan uppkomma om patienten står på Waran, och som ofta kan leda till att behandlingen ställs in eller skjuts på framtiden, säger Tord Juhlin.

Första randomiserade studien

Till skillnad mot Waran så behöver de nya[2] blodförtunnande läkemedlen som är godkända i Sverige, inte dosjusteras eftersom de inte orsakar svängande INR-värden hos patienterna. X-Vert är den första randomiserade studien som har studerat en av de nya blodförtunnande behandlingarnas effekt och säkerhet, jämför med Waran, vid elkonvertering av förmaksflimmer.

-  Studieresultaten bekräftar nu att det är säkert att stå på behandling med Xarelto inför en planerad elkonvertering. Något som innebär en ny och viktig trygghet både för patienterna och för oss behandlande läkare, säger Tord Juhlin.

Om X-Vert studien

Målet med Fas IIIb-studien, X-Vert, var att jämföra effektiviteten och säkerheten för Xarelto med dosjusterat Waran, för att förebygga kardiovaskulära händelser hos patienter med förmaksflimmer, som var inplanerade för elkonvertering. Studien presenterades idag på kardiologkongressen ESC i Barcelona och publiceraden även samtididigt i ”European Heart Journal”.

Totalt ingick 1 504 patienter från 16 olika länder. Patienterna, som alla var diagnostiserade med hemodynamiskt stabilt icke-valvulärt förmaksflimmer, hade antingen slumpats till behandling med Xarelto 20 mg en gång om dagen eller till INR-justerad behandling med Waran (mål INR 2.0-3.0) i en 2:1 ratio.

I studien deltog dels patienter som redan sedan tidigare stod på blodförtunnande behandling (antingen med Waran eller med någon av de nya orala antikoagulantia), dels helt nya (naiva) patienter som ordinerats till elkonvertering och som därför behövde påbörja en blodförtunnande behandling 3-8 veckor före inplanerad elkonvertering.

Patienterna som stod på Xareltobehandling visade i studien en numeriskt lägre risk för kardiovaskulära händelser (0.51 procent jämfört med 1.02 procent) jämfört med Warangruppen. Samtidigt var risken för allvarliga blödningar lägre för Xareltogruppen (0.61 procent jämfört med 0.8 procent), jämfört med Waran.

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Anna Cohen, External Affairs Manager, Bayer HealthCare, tfn: 0709- 85 40 51

Anders Gabrielsen, Medical Advisor, Bayer HealthCare, tfn: 0703- 393 61 96

 
Om Bayer HealthCare
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom områdena hälsa, kost och högteknologiska material. Bayer HealthCare, en undergrupp till Bayer AG med en årlig försäljning på EUR 18,9 miljarder (2013), är en av världens ledande innovativa företag inom hälso- och läkemedels-produkter, baserat i Leverkusen, Tyskland. Bayer HealthCare kombinerar djurhälsa, konsument-produkter inom hälsa och läkemedel och har som mål att utveckla och tillverka produkter som förbättrar människors och djurs hälsa världen över. Bayer HealthCare har en globalt 56 000 anställda (2013) och finns representerat i mer än 100 länder. Mer information finns på www.bayerhealthcare.com.


Forward-Looking Statements

This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to confirmthem to future events or developments.


[1] Stroke, TIA, hjärtinfarkt, icke-CNS systemisk emboli (blodproppar utanför centrala nervsystemet),

 och kardiovaskulär död

[2] Xarelto, Pradaxa och Apixaban. kallas för ”nya” blodförtunnande läkemedel, eller ”NOAKS” alt ”DOAKS”, då de har funnits kortare tid än Waran på marknaden.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy