Skip to main content

Första godkännandet av Nexavar i Europa för avancerad njurcancer

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 14:12 CEST

Bayer meddelade idag att den schweiziska läkemedelsmyndigheten Swissmedic har godkänt Nexavar för behandling av avancerad njurcancer. Ett godkännande inom EU väntas under 2006, men redan nu behandlas svenskar med Nexavar inom ramen för ett antal kliniska studier. Tidigare resultat från kliniska studier med Nexavar visar att behandlingen stabiliserar cancersjukdomen så effektivt att tiden till sjukdomsprogression fördubblas. Nexavar hämmar cancersjukdomen på ett helt nytt sätt genom att både direkt hämma tumörcellernas tillväxt, och genom att förhindra bildandet av de nya blodkärl som krävs av en växande tumör. Tack vare den specifika verkningsmekanismen är biverkningarna av behandlingen mildare än vid traditionell cancerbehandling med cellgifter. EMEA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har givit Nexavar ställning som ”särläkemedel” på grund av det stora medicinska behov som Nexavar kan fylla. Nexavar är det första nya läkemedlet för behandling av njurcancer på över 12 år, och i USA behandlas redan, sedan godkännandet för 3 månader sedan, tusentals patienter med läkemedlet. Ett godkännande inom EU väntas under 2006. – Att Nexavar nu godkänts i Schweiz markerar ett mycket viktigt steg för läkemedlet på den europeiska marknaden. Vi är mycket glada för detta godkännande, och känner oss stolta att vi nu kan göra denna behandling tillgänglig också i Europa, för patienter som drabbats av denna svåra sjukdom, säger Niclas Ringberg, chef för Bayers onkologiverksamhet i Norden. Njurcancer tros dock bara vara början, under de kommande åren förväntas Nexavar registreras för behandling av en rad cancerformer. Nexavar har i kliniska studier visat lovande resultat bland annat vid behandling av levercancer och malignt melanom. En ny studie är även på väg att startas upp vid svenska centra i vilken Nexavar testas som behandling vid lungcancer. Mer information om studier på Nexavar finns på www.clinicaltrials.bayerhealthcare.com Om Nexavar Nexavar (Sorafenib tosylat), som i december 2005 fick godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, är det första läkemedlet i tablettform som hämmar både serin-/threoninkinaser och tyrosinreceptorkinaser. De hämmade kinaserna är enzym som vidarebefordrar tillväxtsignaler i både cancerceller och i celler i omgivande blodkärls väggar. Nexavar hämmar därmed både tumörcellstillväxt och kärlnybildning, vilka är essentiella för progress av cancer. De enzym som hämmades av Nexavar var bland andra RAF-kinas, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR-β, KIT, FLT-3 och RET. För ytterligare information; Susanna Frick, Bayer HealthCare 031-83 98 39 0703-62 94 02 susanna.frick.sf@bayer.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy