Skip to main content

Första patienterna i Sverige redan i behandling: Nexavar ger nytt hopp åt patienter med njurcancer

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 09:14 CET

Nexavar är ett nytt cancerläkemedel i tablettform, som i december 2005 godkändes av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av avancerad njurcancer. Nexavar belönades i veckan med det amerikanska priset ”Årets mest betydelsefulla nya läkemedel 2005”. Också vid svenska sjukhus behandlas patienter redan med Nexavar. Kliniska studier med Nexavar visar att behandlingen stabiliserar cancersjukdomen så effektivt att tiden till sjukdomsprogression fördubblas. Nexavar hämmar cancersjukdomen på ett helt nytt sätt genom att både direkt hämma tumörcellernas tillväxt, och genom att förhindra bildandet av de nya blodkärl som krävs av en växande tumör. Tack vare den specifika verkningsmekanismen är biverkningarna av behandlingen mildare än vid traditionell cancerbehandling. EMEA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har givit Nexavar ställning som ”särläkemedel” på grund av det stora medicinska behov som Nexavar kan fylla. Nexavar är det första nya läkemedlet för behandling av njurcancer på över 12 år, och i USA behandlas redan, sedan godkännandet för 10 veckor sedan, tusentals patienter med läkemedlet. Ett godkännande inom EU väntas under 2006. – Våra möjligheter att behandla spridd njurcancer har hittills varit mycket begränsade. Det är därför mycket efterlängtat att få tillgång till ett nytt behandlingsalternativ för denna patientgrupp, säger Ulrika Stierner, överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset. Njurcancer tros dock bara vara början, under de kommande åren förväntas Nexavar registreras för behandling av en rad cancerformer. Nexavar har i kliniska studier visat lovande resultat bland annat vid behandling av levercancer och malignt melanom. En ny studie är även på väg att startas upp vid svenska centra i vilken Nexavar testas som behandling vid lungcancer. Mer information om studier på Nexavar finns på www.clinicaltrials.bayerhealthcare.com Om ”Årets mest betydelsefulla nya läkemedel Varje år belönar tidskriften MedAd ett läkemedel med detta pris. Kriterierna för priset är: • Först i sin klass, eller potential att bli bäst i sin klass • Avancerad verkningsmekanism • Innovativ verkningsmekanism • Möjlighet för behandling eller prevention av en livshotande sjukdom • Möter ett stort medicinskt behov • Har godkänts av FDA under året Om Nexavar Nexavar (Sorafenib tosylat), som i december 2005 fick godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, är det första läkemedlet i tablettform som hämmar både serin-/threoninkinaser och tyrosinreceptorkinaser. De hämmade kinaserna är enzym som vidarebefordrar tillväxtsignaler inom både cancerceller och celler i omgivande blodkärls väggar. Nexavar hämmar därmed både tumörcellstillväxt och kärlnybildning, vilka är essentiella för progress av cancer. De enzym som hämmades av Nexavar var bland andra RAF-kinas, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR-β, KIT, FLT-3 och RET. Susanna Frick, Bayer HealthCare 031-83 98 39 0703-62 94 02 susanna.frick.sf@bayer.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy