Skip to main content

Kolorektalcancer (CRC)

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 16:26 CEST

Hos de flesta patienter tillväxer tumören i tarmen under en period av flera år1. Metastaserad kolorektalcancer (mCRC) innebär att tumören spridit sig till andra organ såsom t.ex. lever och lungor.

Prevalens och incidens

CRC är en av de vanligaste cancerformerna i världen4, och mer än 1,2 miljoner människor fick diagnosen kolorektalcancer under 2008. Globalt dog mer än 600 000 patienter av CRC 2008, vilket gör det till den fjärde vanligaste dödsorsaken i cancer. Incidensen är högre hos män än hos kvinnor (ratio 1:4), med upp till en tiofaldig skillnad i förekomsten i olika delar av världen4.

Variationen i förekomst av CRC i hela världen kan delvis tillskrivas kosten, särskilt konsumtionen av rött och bearbetat kött, lågt fiberintag, samt alkohol5, 6. Under 2008 inträffade nästan 60 procent av fallen i den utvecklade delen av världen2.

Femårsöverlevnaden för patienter som diagnostiserats med stadier av CRC där tumören är begränsad till tarmen, är cirka 75 procent. Men vid sjukdomsstadium IV, vilket innebär att cancern spridit sig till andra organ, är femårsöverlevnaden bara 5-10 procent1.

Symptom

Många fall av CRC orsakar inte några symtom till en början1, så de kan växa "tyst" under flera år1.

Vissa patienter märker förändringar i tarmfunktionen såsom diarré eller förstoppning. Patienterna kan också ha smärtor eller blödning från tarmen. En del patienter förlorar små mängder blod med avföringen under lång tid vilket leder till anemi, dvs. minskat antal röda blodkroppar, vilket i sin tur leder till att man känner sig trött och svag. Oförklarlig viktminskning är ett annat varningtecken som ska utredas av sjukvården och kan vara tecken på elakartad tumörsjukdom men är inte specifikt för CRC1.

Biomarkör för kolorektalcancer

KRAS är en gen som ofta är muterad i vissa cancerformer, såsom cancer i lungor, bukspottkörtel och kolorektal cancer. Uppskattningsvis har 40 procent av patienterna med kolorektal cancer en KRAS-mutation i tumören. Idag testas alla tumörer för KRAS-mutationer då detta avgör vilken typ av behandling patienten kan ha nytta av1. Förekomst av KRAS-mutation gör att behandling med antikroppar riktade mot tillväxtfaktor-receptorn EGFR saknar effekt.

Behandlingsalternativ

Behandlingsalternativen för CRC beror på tumörstadium men grundbehandlingen är i princip alltid operation med avlägsnande av tumören i tarmen. Om tumören sitter i ändtarmen ges strålbehandling och cellgifter innan operationen. Efter operation, ges i vissa fall cellgiftsbehandling för att minska risken för att cancern åerkommer.

Det uppskattas att cirka hälften av de patienter som diagnostiserats med CRC utvecklar metastaser7. När cancern spridit sig till andra delar av kroppen, är chansen till bot dramatiskt lägre. Cellgifter, målriktade terapier och i vissa fall kirurgi och strålbehandling ör behandlingar som används vid spridd kolorektal cancer.

Målriktade terapier är behandlingar som hjälper kroppen att kontrollera tillväxten av cancerceller genom t.ex. kinashämmare eller antikroppar som identifierar och angriper specifika signalvägar i cancercellen och celler i tumörens omgivning Flera dylika behandlingar utvärderas för närvarande i kliniska prövningar.


# # #

Referenser:

1.  American Cancer Society. Colorectal Cancer. 2010

Available from: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003096-pdf.pdf Last accessed January 2013

2.  National Institute of Cancer. NCI Dictionary of Cancer Terms. 2013
Available from: http://www.cancer.gov/dictionary?cdrid=46216 Last accessed January 2013

3.  World Health Organization. World Cancer Report 2008. Colorectal Cancer. Boyle and Levin

4.  Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet] Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr. Accessed January 2013.

5.  Larsson SC., Wolk A., Meat consumption and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of prospective studies. Int J Cancer, 2006. 119(11): p. 2657-64.

6.  Moskal A., et al. Alcohol intake and colorectal cancer risk: a dose-response meta-analysis of published cohort studies. Int J Cancer, 2007. 120(3): p. 664-71.

7.  Wilkes, G.M. Metastatic Colorectal Cancer: Management Challenges and Opportunities. Oncology Nurse Edition, 2011. 25(7).
Available from: http://www.cancernetwork.com/colorectal-cancer/content/article/10165/1902212?pageNumber=1. Last accessed January 2013 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.