Skip to main content

Kombinationen av kemoterapi och Nexavar effektivt vid behandling av spridd bröstcancer

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 14:37 CET

Stockholm 18 december 2009 – Nya studieresultat, från två fas II-studier, visar att Nexavar ger en god behandlingseffekt tillsammans med kemoterapi vid spridd bröstcancer, utan några nya, oväntade biverkningar.

Under bröstcancerkongressen i San Antonio i helgen presenterades två placebokontrollerade, dubbelblindade och randomiserade fas II-prövningar där Nexavar (sorafenib) har utvärderats i kombination med capecitabine, samt paclitaxel.

I studien med capetabine (också tablettbehandling) ingick totalt 229 patienter med lokalt spridd eller metastaserad HER-2 negativ bröstcancer som tidigare hade genomgått högst en behandling med kemoterapi. Patienterna randomiserades till behandling med 400 mg Nexavar eller placebo 2 gånger dagligen, tillsammans med 1000mg/m2 capecitabane.

Resultaten visade att de som fått kombinationen av Nexavar och capecitabine hade 74 procent längre liv utan sjukdomsförsämring (sk progressionsfri överlevnad,). Skillnaden var statistiskt säkerställd (6.4 månader jämfört med 4.1 månader, HR=.576,p=0.0006) och inga nya biverkningar framkom under studien. Under nästa år startar en fas III-studie i syfte att registrera behandlingsmetoden (Nexavar i kombination med capecitabine) för kvinnor med spridd bröstcancer.

-          Vi är mycket nöjda med resultaten som som visar att Nexavar kan ha en god potential som kombinationsbehandling vid spridd bröstcancer, både när det gäller första och andra linjens behandling, säger Niclas Ringberg, ansvarig för Oncology@Bayer i Skandinavien.

Resultaten från den andra studien, där kombinationen av Nexavar tillsammans med paclitaxel har utvärderats, visar en statistiskt säkerställd skillnad i tid till sjukdomsprogress (8,1 månader jämfört med 5,6 månader) för de patienter som fick Nexavar, jämfört med placebo. Totalt ingick 237 patienter i studien som randomiserades till behandling antingen med 400 mg Nexavar, eller 400 mg placebo, två gånger dagligen. I kombination med 90 mg/m2 per vecka, under tre veckors behandling, följt av en veckas behandlingsuppehåll.

Patienterna som ingick i studien hade alla lokalt spridd eller metastaserad bröstcancer och hade inte genomgått någon cellgiftsbehandling före studien påbörjades. Inte heller i den här studien framkom nya, oväntade biverkningar.

I Sverige insjuknar ungefär 10-15 kvinnor dagligen i bröstcancer.  

 

Om Nexavar

Nexavar är en tyrosinkinashämmar, s.k. multikinashämmare och representerar ett nytt sätt att bekämpa cancer - genom så kallad målsökande behandling. Nexavar tas i tablettform och fungerar som en bromsmedicin genom att slå mot tumören från två håll; dels genom att direkt hämma tumörcellernas tillväxt, dels genom att förhindra bildningen av de blodkärl som försörjer växande tumörer. Kärlnybildning är en förutsättning för att cancercellerna ska kunna dela på sig och sprida sig vidare.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Gudmundsson, Medicinsk Rådgivare

Bayer Healthcare

Tfn: + 46 8 580 224 58

Email: mats.gudmundsson@bayerhealthcare.com

 

Data som presenterades på San Antonio Breast Cancer 2009 är tillgängliga på www.sabcs.org

Bayer Schering Pharma är ett ledande, världsomspännande läkemedelsföretag inom specialistbehandlingar. Forsknings- och affärsverksamheten inriktas på områdena, Oncology, Hematology/Cardiology, Women's Healthcare, Primary Care, Specialized Therapeutics och Diagnostic Imaging. Med sina innovativa produkter siktar Bayer Schering Pharma på att inta en ledande ställning på marknader för specialistbehandling. Bayer Schering Pharma strävar efter att med hjälp av nyskapande idéer förbättra människors livskvalitet och bidra till medicinska framsteg.

I de skandinaviska länderna ingår Bayer Schering Pharma i Bayer Norden, som är en regional enhet i den internationella koncernen Bayer AG. Bayer Norden omfattar Danmark, Sverige, Norge och Island samt Estland, Lettland och Litauen. Vi har 449 anställda samt en nettoomsättning på 503 miljoner euro och ett rörelseresultat på 15,8 miljoner euro (2008). 

 

Bayer Schering Pharmas huvudkontor ligger i Berlin. Det skandinaviska huvudkontoret ligger i Stockholm. Under 2006 uppgick den totala omsättningen till över 10 miljarder euro globalt, och totalt investerades 1,4 miljarder euro i forskning och utveckling. Bayer Schering Pharma är bland de tio främsta specialiserade läkemedelsföretagen i världen. Företaget är i dag marknadsledande inom hormonbaserade preventivmedel och är bland de främsta aktörerna på områdena multipel skleros, hematologi och kardiologi samt onkologi och bilddiagnostik.

 

Forward-Looking Statements

This pressrelease may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy