Skip to main content

Låg hormondos viktigt vid valet av preventivmetod

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 08:00 CET

Stockholm den 2 Februari 2016. Jämfört med Danmark och Norge anser fler unga kvinnor i Sverige att en låg hormondos är viktigt vid valet av preventivmetod. Det visar en skandinavisk undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Bayer. 36 procent av svenskorna i undersökningen uppger att en låg, eller ingen, hormondos är den viktigaste egenskapen hos ett preventivmedel.

I en Skandinavisk undersökning där totalt 1 500 kvinnor i åldern 18-35 år från Sverige, Danmark och Norge har tillfrågats om preventivmedel, framgår att svenska kvinnor i högre utsträckning efterfrågar ett preventivmedel som innehåller få, eller inga, hormoner. Efter förmågan att skydda mot oönskad graviditet, som 53 procent av svenskorna angav som den viktigaste egenskapen, hamnade hormondosen på andra plats som 36 procent angav som viktigast. Motsvarande siffror i Danmark och Norge var 28 och 24 procent.

Vill inte behöva tänka på preventivmedel

På tredje plats som viktigaste egenskap hos de svenska kvinnorna angavs att man inte behöver tänka på sitt preventivmedel varje gång man har sex.

- Det är intressant att det som kvinnorna anger som värdefulla egenskaper stämmer väl in på de så kallade  ”långverkande metoderna”, spiraler och P-stav. Ändå används de i betydligt mindre utsträckning än både p-piller och kondom i den här åldersgruppen. Något som visar att kunskapen om preventivmedel och olika alternativ behöver förbättras, säger Helena Kopp Kallner, gynekolog och forskare från Karolinska Institutet.

Många kvinnor i studien, 55 procent, uppger att de inte diskuterar preventivmedel med sin läkare och 71 procent anger att de aldrig har informerats proaktivt om olika preventivmedelsalternativ i sina kontakter med vården. Undersökningen genomfördes i juni 2015 via webben i YouGovs panel.

För mer information, välkommen att kontakta:

Anna Cohen, External Affairs Manager, Bayer HealthCare, tfn: 0709- 85 40 51

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2014 hade Bayer cirka 119 000 anställda, en omsättning på 42,2 miljarder euro och investerade 3,6 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy