Skip to main content

Ny, enklare strokebehandling är minst lika effektiv som Waran

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 07:45 CET

Stockholm 16 november, 2010 –  Det nya blodförtunnande läkemedlet Xarelto förebygger stroke vid förmaksflimmer minst lika effektivt som Waran, utan att risken för allvarliga blödningar ökar. Samtidigt är risken för att drabbas av hjärnblödning (hemorragisk stroke) signifikant lägre för Xarelto, jämfört med Waran. Det visar en ny studie med 14 264 patienter från 45 länder.

-  Idag är underdiagnostisering och underbehandling ett utbrett problem och man räknar med att endast två tredjedelar av alla patienter får en optimal, strokeförebyggande behandling. Med enklare läkemedel kan väsentligt fler få en effektiv behandling, vilket kommer att få en stor betydelse för en av våra största, och snabbast växande, folksjukdomar, säger Jonas Oldgren, överläkare vid kardiologkliniken och Uppsala Kliniska Forskningscentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

35 000 svenskar[1] drabbas varje år av stroke, som är den vanligaste orsaken till svåra funktionsstörningar hos vuxna och samtidigt den enskilda sjukdom som är mest kostsam för samhället. En av de främsta riskfaktorerna är förmaksflimmer, en rytmrubbning i hjärtat, som ökar risken för stroke upp till sju gånger.

Waran passar inte för alla

För att förebygga stroke vid förmaksflimmer, samt för att minska risken för återfall i sjukdom, behandlas idag patienterna med blodförtunnande medel, där Waran utgör nuvarande standardbehandling. Idag står totalt runt 150 000 patienter i Sverige på Waran och av dem får drygt 65 procent medlet som skydd mot stroke vid behandling av förmaksflimmer.

-  Waran är ett effektivt läkemedel, men samtidigt förknippat med risker för blödning och övriga nackdelar för patienterna. Waranbehandlingen påverkas i stor utsträckning av både kost och andra läkemedel, vilket gör att det inte passar för alla. Dessutom finns risk för överdoserng med hjärnblödning som följd, säger Jonas Oldgren.

Bättre skydd mot stroke och färre fall av hjärnblödningar

I den nya studien, ROCKET, har totalt 14 264 patienter från 45 länder deltagit. En utökad statistisk analys av de som fullföljde behandlingen visar att Xarelto ger ett statistiskt säkerställt bättre skydd mot att drabbas av stroke under uppföljningstiden (superiority), jämfört med Waran. Samtidigt är risken för att drabbas av hjärnblödning (hemorragisk stroke) signifikant lägre (0,26% vs. 0,44% p=0.024).

-  Det är efterlängtat att våra patienter, efter mer än ett halvt sekel med Waran, kan erbjudas effektivt skydd mot stroke utan ökad risk för allvarliga blödningar och med lägre risk för hjärnblödning, som är den mest fruktade komplikationen. Att patienterna inte behöver ändra sin livsföring, eller bli bundna till vården på samma sätt som tidigare är också viktigt,  säger Jonas Oldgren.

Xarelto förväntas bli godkänt i Sverige för förebyggande av stroke i samband med förmaksflimmer under 2011.

Om Stroke och förmaksflimmer

  • Förmaksflimmer förekommer hos ca 1-1,5 procent [3]av befolkningen och ökar risken för stroke upp tilll sju gånger
  • Antalet strokepatienter förväntas öka med 2,5 gånger fram till 2050 på grund av en åldrande befolkning och bättre behandlingsmöjlgiheter vid olika typer av hjärtproblem
  • Vanligaste formen av stroke är en blodpropp som blockerar blodflödet till hjärnan vilket leder till att hjärnceller dör
  • Den allvarligaste formen av stroke, som är vanligast hos patienter med förmaksflimmer, orsakas av en blödning i hjärnan eller mellan hjärnhinnorna

Om ROCKET studien. Studien är en utfallsstudie där Xarelto och Waran jämförs i fråga om effekt och säkerhet vid förebyggande av stroke vid förmaksflimmer. I Fas III prövningen, som i genomsnitt har pågått under 18 månader, har patienterna antingen fått 20 mg Xarelto oralt en gång dagligen (15 mg en gång dagligen för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion) jämfört med Waran en gång dagligen titrerat till ett INR-värde på 2,5. Minsta behandlingsperioden har varit 12 månader, och den längsta 24 månader. Totalt har 14 264 patienter, från 45 länder, deltagit.

Om Xarelto. Xarelto är en ny blodproppshämmare i tablettform som utvecklats av Bayer Schering Pharma vid laboratorier i Tyskland. Det är enkelt, dosoberoende och ges i tablettform. Man behöver inte ta blodprover för att justera dos. Substansen är idag godkänd för att förebygga blodpropp i samband med planerade höft- och knäledsoperationer. Substansen är godkänd i över 100 länder. Det marknadsförs under namnet Xarelto®.

För mer information, kontakta:

Anna Cohen tfn: +46 70 9 85 40 51, E-Mail: anna.cohen@bayer.com

About Bayer HealthCare. Bayer HealthCare, a subsidiary of Bayer AG, is one of the world’s leading, innovative companies in the healthcare and medical products industry and is based in Leverkusen, Germany. The company combines the global activities of the Animal Health, Consumer Care, Diabetes Care and Pharmaceuticals divisions. The pharmaceuticals business operates under the name Bayer Schering Pharma and as Bayer HealthCare Pharmaceuticals in the US and Canada. Bayer HealthCare’s aim is to discover and manufacture products that will improve human and animal health worldwide

Forward-Looking Statements. This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.

[1] Källa: Socialstyrelsen 2004

[2] Källa:Hjärt och lungfonden

[3] Källa: Socialstyrelsen 2004

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera