Skip to main content

Lagförslag speglar förlegad syn på rekrytering

Blogginlägg   •   Feb 16, 2016 12:50 CET

Vet du vad som krävs för att göra en bra rekrytering? Hur det blir en person med rätt kompetens och inte bara någon som finns i närmsta kretsen eller en trevlig prick? Att rekrytera fel kan bli en kostsam historia och till och med avgörande för ett företags framgång eller förfall – eller kanske till och med en säkerhetsrisk. Under våren kommer Bemanningsföretagen att lansera en auktorisation för rekryteringsspecialister som synliggör och validerar rekryteringens ädla konst. Förhoppningsvis lagstiftar inte regeringen parallellt bort ett viktigt verktyg för professionen.

Behovsanalys, kompetensprofil, finna rätt kanaler att söka och annonsera i och göra urval…. Detta är bara några av uppgifterna som görs innan de jobbsökande kan komma på första intervju. Och intervjuerna är i sig en avancerad uppgift i den fortsatta sållningen, oavsett jobb. Sedan följer referenstagning, eventuella tester, och ur allt detta landa i vilken kandidat som är lämpligast för jobbet. Intervjun är idag bara en del av en rekrytering, och inte alltid det som har mest tyngd.

Vi pratar inte om regelrätt big data, men det är stora mängder information som behandlas och bedöms. Och det gäller såklart inte enbart rekrytering, trenden går mot att allt flera verksamheter hanterar stora mängder persondata i sin dagliga verksamhet förutom personnummer och adress. Tänk på de digitala tjänster som erbjuds konsumenter i stor omfattning i dag. Inom ramen för dessa registreras och samlas data om konsumenters köpbeteende, resvanor, matpreferenser, boendeformer, krogvanor, gymaktiviteter med mycket mer därtill.

Skillnad på fakta och fakta
Med de här ökade volymerna av tillgänglig persondata måste myndigheter och andra tunga instanser kunna skilja på vad som situationsbaserat är avgörande fakta och vad som är såväl integritetskränkande som ovidkommande.

Härförleden rapporterade Sveriges Radio att regeringen bereder en lag menad att stoppa arbetsgivares möjligheter att begära in utdrag ur brottsregistret vid nyanställning. Samtidigt rapporterar Göteborgs Posten kritiskt om att en arbetsgivare som hanterar persondata i sin verksamhet anställt (och även avslutat anställningen av) en person med brottsligt förflutet. Vidare rapporterar GP i en intervju med en terrorexpert att det är extremt allvarligt att denna anställning har skett.

Lagförslag speglar förlegad syn på rekrytering
Jag menar att det är av största vikt att Arbetsmarknadsdepartementet och regeringen tar sig en rejäl funderare över vad man vill åstadkomma med denna regelförändring. Detta case klargör det ökade behovet av vikten av att kunna använda rätt verktyg vid rätt tillfälle under en rekrytering. Enligt Arbetsmarknadsdepartementet är det tänkt att registerutdragsstoppet inte ska gälla myndighetsjobb – men dessa är inte de enda som kan vara av känslig karaktär.

Bemanningsbranschen fortsätter att dra sitt strå till stacken med den auktorisation för rekryteringstjänster som sätts i bruk under våren.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen 


Bifogade filer

PDF-dokument