Skip to main content

Politiska initiativ för ungdomsjobb överskuggas av orimlig kostnadsökning

Blogginlägg   •   Aug 18, 2015 13:40 CEST

I fredags kom Bemanningsindikatorn för årets tredje kvartal, historiskt sett en god mätare på konjunkturriktningen. Inte denna gång, nu går kurvorna för orderingångar och tillväxt i motsatt riktning från bemanningsbranschens förväntningar. Den enda nya parametern i ekvationen är den ökade arbetskraftskostnaden för unga. Många utrikesfödda och unga står utanför arbetsmarknaden, så politiska åtgärder behövs för att åtgärda en skarp situation.

Idéer finns, men är de verkningsfulla? Moderaterna har funderat under sommaren och lanserar nu en ny anställningsform – ”första jobbet”, samt skatteavdrag för arbetstagare.

Bra så.

Men detta paket är främst inriktat på arbetskraftsutbudet, medan arbetskraftsefterfrågan i stort lämnas obehandlad. Regeringen lät i sommar höja arbetsgivaravgifterna för unga från 10 till drygt 25 procent, och nästa år till ytterligare drygt 30 procent. Denna orimliga kostnadsökning kommer tyvärr att överskugga och tränga undan effekter av nya politiska initiativ för att hjälpa utsatta grupper i jobb.

Arbetsgivarna behöver först få en återställare av arbetsgivaravgiften. Därefter behöver anställningskostnaderna granskas för att se om de ytterliga kan sänkas. En avdragsrätt för arbetsgivare som hjälper unga och nyanlända i jobb är ett steg i rätt riktning.

Finns det inga jobberbjudanden, så kommer inga lättnader för arbetstagarna att hjälpa what so ever.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Läs mer: Bemanningsföretagens styrelseordförande Lars Forseth i 
intervju om Bemanningsindikatorns signaler.

Bifogade filer

PDF-dokument