Skip to main content

Debatt: Bemanningsbranschen landets mest reglerade

Nyhet   •   Dec 03, 2015 10:36 CET

Mats Hedell påstår (ÖA 27/11) att anställningar i bemanningsbranschen är otrygga. Argumenten innehåller flera faktafel, och tesen faller samman vid närmare granskning. Bemanningsbranschen är troligen den mest välreglerade i landet, med trygghet för sina anställda som ingen annan kan uppvisa.

Hedell påstår att sämre villkor och avsaknad av arbetsrättsliga regler beskriver bemanningsbranschen. Som förbundsdirektör för Bemanningsföretagen, bemanningsföretagarnas medlemsorganisation, måste jag nu komma med några rättelser. Anställningarna i bemanningsbranschen är generellt tryggare än på arbetsmarknaden i stort. Heltid är reglerat i kollektivavtalet med LO-förbunden, och de har också konstaterat att bemanningsbranschen minskar antalet otrygga anställningar.

Bland de bemanningsanställda som helhet är hela 97 procent kollektivavtalsanslutna, att jämföra med 88 procent på den totala arbetsmarknaden. De kollektivavtal som gäller är framförhandlade helt i den svenska modellens anda. Bemanningsföretagen betalar en garantilön om det inte finns något kunduppdrag och söker samtidigt nya uppdrag till sin anställde. I motsvarande situation skulle en anställd i ett kundföretag bli uppsagd och tvingas ge sig ut att leta nytt jobb på egen hand.

Senaste medarbetarundersökningen (2015) visar att över 80 procent är mycket eller ganska nöjda med sitt jobb. En tredjedel kom från arbetslöshet, och branschen anställer även fler unga och utlandsfödda än övriga branscher i Sverige.

Många kundföretag skulle tvingas tacka nej till uppdrag eller förlägga dem utomlands, eller anställda på visstid om möjligheten till inhyrning försvann. Arbetsmarknaden har förändrats med digitalisering och globalisering. Men i den förändringen står bemanningsbranschen för viktiga värden: En välreglerad, välfungerande bransch som skapar fler jobbmöjligheter, insteg på arbetsmarknaden, minskat utrymme för oseriösa aktörer, minskat antal visstidsanställningar, och att svensk industri stärks i den globala konkurrensen.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Läs debattartikeln på allehanda.se

Läs Mats Hedells debattartikel

Bifogade filer

PDF-dokument