Skip to main content

Nätverk inom vårdbemanning ökar vårdkvaliteten

Nyhet   •   Sep 18, 2014 15:13 CEST

Bemanningsföretagen har startat ett nätverk för att ytterligare öka patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och vårdkvaliten i kommuner och landsting. Det skapas en strategisk samverkan med offentliga inköpare av vårdbemanning och leverantörer.

Det är ett känt faktum att bemanningstjänster inom vården stundtals är utsatt för häftig debatt. Dessvärre är debatten till stor del färgad av särintressen, okunskap och antaganden. Flertalet offentliga upphandlingar av bemanning inom vården överklagas, det förekommer ofta prisdumpning och köparna erhåller sällan den önskade leveransen. I slutändan blir den enskilde patienten lidande av detta.

Detta vill Bemanningsföretagen ändra på. Vi har därför startat nätverket Vårdbemanning. Nätverket består av ett antal medlemmar i Bemanningsföretagen som levererar vårdbemanning till offentlig sektor. Tanken är att detta nätverk ska övergå till ett branschråd där beställare, upphandlare och verksamhetschefer i offentlig förvaltning tillsammans med vårdbemanningsföretag samverkar om att utveckla upphandling, affär och leverans. Målet är att säkerställa köp och leverans av högkvalitativa tjänster som ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet samtidigt med högre kostnadseffektivitet.

Branschrådet ska föra dialog om hur upphandlingar bör utvecklas, samarbetsformerna bli bättre och hur offentlig sektors behov effektivt kan tillfredsställas. Branschrådets syfte är även att skapa en ökad upphandlingskompetens baserad på kvalitetsaspekter i vården.

Nätverket kommer aktivt att arbeta med att sprida faktabaserad information om vårdbemanning, stödja intresserade köpare med marknadskunskap och utveckla dialogen med företrädare inom offentlig sektor.

– Det är viktigt att köpare i den offentliga sektorn av vårdbemanning deltar i detta arbete. Ju mer dialog och samverkan vi lyckas få till desto bättre kommer upphandlingarna bli. Effekten av detta blir att patienter kan träffa en läkare snabbare och landstingen sparar pengar, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se


Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

www.svenskamodellen.org

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 440 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.bemanningsforetagen.se