Skip to main content

Bemanningsindikatorn – en växande nyckelfunktion på arbetsmarknaden, visar färsk statistik

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 09:53 CET

Det osäkra konjunkturläget innebär att företag och organisationer minskar sin personalstyrka och rekryterar mindre, men fortsätter att hyra in personal i samma utsträckning som tidigare. Detta framkommer i färsk statistik från Bemanningsföretagen, där det framgår att branschen växer.

Bemanningsbranschen har en mycket viktig funktion på arbetsmarknaden och är en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden sedan mer än 20 år. Branschen växte under det senaste kvartalet. Företag och organisationer har behov av att hyra in personer på kortare och längre uppdrag, vilket står för 91 procent av den totala omsättningen i branschen. Det näst största området Entreprenad, som innebär att bemanningsföretaget har ett ansvar för både bemanning och utförandet, står för 4 procent av den totala omsättningen och har vuxit med 10 procent under perioden. Omställning, som innebär hjälp och stöd för människor till nytt jobb, har vuxit och omsätter 3 procent av branschens volym. Det område som har minskat mest under kvartalet är Rekrytering, som minskat med 15 procent och står för 2 procent av den totala omsättningen.

– Det osäkra konjunkturläget innebär att industrikunder minskar sin personalstyrka och utnyttjar möjligheten till omställning samt avvaktar med att anställa vilket gör att rekryteringsuppdragen minskat. Däremot fortsätter de att hyra in personal i samma utsträckning som tidigare, säger Henrik Bäckström, Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

Bemanningsbranschen sysselsätter 135 000 personer inom i stort sett alla yrkeskategorier. De största yrkesområdena omsättningsmässigt under tredje kvartalet var Industri/Tillverkning med 27 procent av omsättningen, Lager/Logistik 20 procent samt Kontor/Administration och Ekonomi/Finans med 14 respektive 9 procent. De största förändringarna under perioden, inom de största yrkesområdena, står Lager/Logistik för som vuxit med 10 procent och Kontor/Administration som minskat med 13 procent. Vårdsektorn, som står för 7 procent av den totala omsättningen, växte med 14 procent.

– Den största förändring i användandet av bemanningstjänster har skett i norra Sverige, där omsättningen ökade med 10 procent under perioden. Totalt sett ökade omsättningen i branschen med 0,7 procent och den omsatte under perioden 5,13 miljarder kronor, säger Henrik Bäckström, Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.  

– Den ökade vårduthyrningen är en struktureffekt och inte orsakad av konjunkturen. Den beror på landstingens bristande förmåga att attrahera personal till vissa tjänster samt en övergripande brist på vårdpersonal för att kunna bedriva en väl fungerande vård, fortsätter Henrik Bäckström.

Utan bemanningsbranschen stannar Sverige
– En väl fungerande vårdsektor skapar trygghet. Just i dag tjänstgör 949 resursläkare på olika platser i Sverige. I genomsnitt träffar dessa läkare 12 patienter, vilket innebär att över 11 000 patienter får träffa en läkare. Utan resursläkare hade ingen av dessa patienter fått träffa en läkare idag, berättar Henrik Bäckström.

– Inom Verkstadsindustrin är över 12 procent av personalen från externa aktörer. Drygt 34 000 personer har en anställning hos en annan arbetsgivare än direkt hos verkstadsföretagen och hälften av dessa är inhyrda från bemanningsföretag. Utan dessa skulle mycket av arbetet aldrig bli utfört, säger Henrik Bäckström.

– Många av de julklappar vi nu har beställt via internet, och väntar på ska levereras via olika logistikföretag, hanteras av personer som jobbar på bemanningsföretag. Utan dessa skulle många barn bli ledsna för att de inte får sina julklappar i tid eller inte alls, poängterar Henrik Bäckström.

– Den ökade användningen av bemanningsföretagens tjänster visar på ett stort behov av effektiva, trygga och ändmålsenliga lösningar på arbetsmarknaden. Detta faktum gäller speciellt vid situationer där arbetsgivare har svårigheter att hantera personalförsörjning på egen hand. Exempelvis utanför storstadsregioner, i norra Sverige där det behövs oändligt med personal till gruvindustrin, till vård och annan samhällsservice, inom de största yrkesområdena och när det gäller att anställa personal själv genom rekryteringar. Detta gäller även vid komptetensförsörjning till industriellt arbete och för lager och logistik samt för viktiga vårdinsatser, fastställer Henrik Bäckström.

– Utan tillgång till bemanningsföretag blir såväl vård, samhällsservice såsom skatteverket och försäkringskassan, basindustri, verkstadsindustri och många andra delar av samhället vingklippta, avslutar Henrik Bäckström.

För detaljerad information om respektive tjänsteområde och geografiskt område hänvisas till den kompletta Bemanningsindikatorn för Q3 2013. 

Bakgrund
Bemanningsindikatorn består av insamling och redovisning av branschstatistik för bemanningsföretag.
Insamlingen sker på kvartalsbasis (4 gånger per år). Statistiken är indelad i regioner, tjänsteområden och yrkesområden. Läs mer och hitta Bemanningsindikatorn från tidigare kvartal på www.bemanningsforetagen.se/branschfragor?amne=bemanningsindikatorn

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
070-345 69 68
Hans Uhrus, Presschef Bemanningsföretagen
076-895 01 01, hans.uhrus@almega.se

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 500 medlemsföretag, varav 400 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.
Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.
I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.