Skip to main content

Benders har 2016-10-19 förvärvat samtliga aktier i Norbergstrappan AB i Norberg

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 08:29 CEST

Norbergstrappan

Benders har 2016-10-19 förvärvat samtliga aktier i Norbergstrappan AB i Norberg

Norbergstrappan AB är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongtrappor. Konceptet är att leverera betongkupan i byggskedet för att i slutskedet av projektet belägga trappan med terrazzo. Detta för att få en slutprodukt med mycket hög finish. En utveckling av konceptet kommer att göras inom ramen för Benders och ytterligare produktionsorter planeras.

Norbergstrappan kommer att drivas vidare som tidigare i befintlig anläggning och med oförändrad personal under ledning av tidigare ägaren Sören Morin.

Företagets produkter ser ni på www.norbergstrappan.se

För ytterligare information hänvisar vi till:

Ove Bender, VD Benders Sverige AB 0512 787003

Sören Morin, VD Norbergstrappan AB 070 394 43 71

Magnus Odhagen, VD Benders Byggsystem AB 010 888 4010

Benders Sverige AB

Ove Bender

Allt sedan starten år 1960 har vår ambition varit att tillfredsställa våra kunders behov. Vårt företagande präglas av ett lokalt affärsmannaskap, som tillsammans med lyhördhet är en grund för långa och starka relationer med både kunder, leverantörer och inte minst personal. En positiv utveckling under snart 55 år har bidragit till att Benders idag arbetar inom fyra skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av tak- och markprodukter i Norden. Samtidigt blir andelarna på de nya marknaderna ute i Europa större och större och de övriga sortimenten inom betong och granitprodukter - natursten, grund och vägg samt infrastruktur - växer för varje säsong.