Skip to main content

Benders redo att expandera nyförvärvat bolag

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 08:44 CEST

Inför övertagandet av Skanska Stomsystem AB i oktober etablerar Benders ett Stockholmskontor och nyrekryterar personal

Sedan avtalet om övertagande träffades i juni har Benders jobbat för högtryck
med att integrera det nya affärsområdet i koncernens övriga verksamheter.

Etablering i Stockholm City

– Vi får nu ytterligare ett stabilt ben att stå på, som kompletterar våra övriga verksamheter på ett utmärkt sätt. I samband med att produktionen av pre-fabricerade stomlösningar i betong i Strängnäs blir en del av Benders har vi sett över organisationen och kompletterar med ett nyetablerat säljkontor i centrala Stockholm, berättar Ove Bender, VD för Benders Sverige AB.

Nyanställningar i Stockholm, Strängnäs och Edsvära

För att maximera potentialen för det nytillkomna produktområdet, som kommer att kallas Benders Byggsystem, går man dessutom ut med offensiva nyrekryteringar, såväl till produktionsenheten i Strängnäs som till huvudkontoret i Edsvära. Bland annat behöver ekonomiavdelningen förstärkas och till det nya Stockholmskontoret söker man dessutom erfarna projekterande konstruktörer.

– I och med den här satsningen blir vi en verklig helhetsleverantör av både produkter och tjänster för hela bygg- och anläggningssektorn, med möjlighet att göra inbrytningar på nya marknadssegment, avslutar Ove Bender.

Benders Byggsystem är fr o m 1 oktober en del av den familjeägda Benders-koncernen som utvecklar och tillverkar bl a utomhusprodukter i betong, lertegel
och natursten, med dotterbolag i 6 länder. Koncernen som helhet omsätter ca
2 miljarder sek med ca 750 anställda.

Allt sedan starten år 1960 har vår ambition varit att tillfredsställa våra kunders behov. Vårt företagande präglas av ett lokalt affärsmannaskap, som tillsammans med lyhördhet är en grund för långa och starka relationer med både kunder, leverantörer och inte minst personal. En positiv utveckling under snart 55 år har bidragit till att Benders idag arbetar inom fyra skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av tak- och markprodukter i Norden. Samtidigt blir andelarna på de nya marknaderna ute i Europa större och större och de övriga sortimenten inom betong och granitprodukter - natursten, grund och vägg samt infrastruktur - växer för varje säsong.