Skip to main content

Christian Berger ny ordförande i SISP

Nyhet   •   Jun 04, 2013 11:01 CEST

Christian Berger, vd för företagsinkubatorn LEAD, valdes till ny ordförande för SISP (Swedish Incubators & Science Parks) under årsstämman i Lund den 22 maj. SISP är en nationell branschförening med uppgift att stärka och utveckla medlemmarnas innovationsmiljöer.

- SISP spelar en oerhört viktig roll för att synliggöra och utveckla den kraft som finns i våra inkubatorer och science parks. Christian är erfaren och klok och kommer att utveckla SISP ytterligare, säger Marie Wiklund, verksamhetsledare Åkroken Business Incubator och delaktig i SISPs valberedning.

Christian Berger har lång och gedigen erfarenhet och kunskap om svenska inkubatorer och science parks. Han har bland annat varit inkubatorsansvarig i Science Park Jönköping, samt inkubatorsansvarig i Norrköping Science Park. Vid fusionen av de två inkubatorsverksamheterna i Norrköping och Linköping 2007 klev Christian in som vd för den gemensamma satsningen. Idag anses LEAD vara en av Sveriges främsta företagsinkubatorer.

Styrelsen i SISP väljs årligen av medlemmarna och har till uppgift att leda föreningens verksamhet. Alla medlemmar i styrelsen är verksamma i en inkubator- eller science park-organisation. Styrelsen är aktivt engagerad för att främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna, samt att göra omvärlden uppmärksam på de möjligheter som skapas i medlemmarnas innovationsmiljöer och genom deras näringslivsfrämjande utvecklingsprocesser.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy