Skip to main content

MidDec Scandinavia vinnare av Stora Inneklimatpriset

Nyhet   •   Apr 13, 2018 09:22 CEST

Örjan Martelluer från MidDec Scandinavia tog emot Stora Inneklimatpriset av bostadminster Peter Eriksson under Nordbygg i Stockholm. Foto: Fredrik Kindahl/Slussen.biz

Det blev BizMakers alumn MidDec Scandinavia som under gårdagen fick ta emot Stora Inneklimatpriset av bostadsminister Peter Eriksson under Nordbygg i Stockholm. Det Sundsvallsbaserade bolaget har utvecklat en ny typ av radonsensor och internettjänst som gör att kunden snabbt kan få svar på sin mätning.

Priset ska gå till ett företag eller en organisation som utvecklat en betydelsefull produkt med goda möjligheter att komma till praktisk nytta. Produkten skall även vara nyskapande och bidra till ett bra inomhusklimat.

Det är precis vad Middec Scandinavia har gjort. Deras radonsensor och internettjänst gör så att kunden snabbt kan få svar på mätningen av radon. Bakom produkten står Mattias O´Nils, professor vid Mittuniversitetet, och Örjan Martelleur, vd på Middec Scandinavia AB. Den 12 april mottog Sundsvallsföretaget det prestigefyllda priset av bostadsminister Peter Eriksson på Nordbygg i Stockholm.

Juryns motivering löd: “Sensorn mäter kontinuerligt radonhalten, och mätresultatet görs tillgängligt via internet. Det ger en effektiv övervakning av radonhalten inomhus. Resultatet av genomförda radonsaneringsåtgärder kan snabbt överblickas. Sensorn kan även användas för att styra luftutbytet i radonpåverkade lokaler. MidDecs sensor ökar möjligheten att åtgärda ett av våra svåraste inomhusmiljöproblem på ett säkert och energieffektivt sätt.”

Stora Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader. Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och miljötekniska föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen.

I juryn ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Lars Ekberg, docent i installationsteknik vid Chalmers samt ansvarig för affärsområde Fastighetsföretag och industri vid CIT Energy Management AB.

Förutom vinnaren var även Smartfront, Skorstensbolaget och Invisense nominerade till Stora Inneklimatpriset. Totalt inkom 33 förslag till priset.