Skip to main content

Västernorrland imponerar i nationell genomlysning

Nyhet   •   Jun 26, 2017 10:25 CEST

Representanter för Peak Region Science Park, Ideon Innovation, BizMaker och Movexum deltog på den nationella genomlysningen av BizMaker 19 maj.

Västernorrlands inkubator imponerar med sin kompetenta affärsutveckling och starka regionala riggning. BizMaker ses dessutom som ett föredöme inom strategiskt varumärkes- och kommunikationsarbete. Det framgår av en nationell genomlysning, så kallad Peer Review, som genomförts tillsammans med tre andra inkubatorer i Sverige.

Sverige har en lång tradition av systematiskt erfarenhetsutbyte mellan inkubatorer. Det har gjort att kvaliteten och utvecklingstakten är hög i ett internationellt perspektiv.

– Erfarenhetsutbytet kommer på initiativ av branschen själv uppbackad av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova, säger Kristian Wirsén, konsult på Nova Affärsutveckling.

Den 19 maj var han processledare för en så kallad Peer Review hos BizMaker på uppdrag av branschorganisationen, SISP, Swedish Incubators and Science Parks. En Peer Review är en slags kollegial granskning av verksamheten. I grupper om fyra genomlyser inkubatorerna varandras verksamheter med hjälp av en standardiserad metod.

Genomlysningen utgår från en av branschen utvecklad beskrivning av vad en så kallad excellent inkubator bör innehålla. Ett självskattningsinstrument beskriver styrke- och utvecklingsområden. Dessutom tar varje inkubator fram ett presentationsmaterial så att övriga inkubatorer kan ställa relevanta frågor och ge feedback.

– Hur varje inkubator bedriver sin verksamhet är, och bör vara, olika. De utgår från lokala och regionala förutsättningar och har om möjligt en nationell positionering inom ett styrkeområde/bransch, säger Kristian Wirsén.

Pelle Simonsson, ansvarig för jämtländska inkubatorn på Peak Region Science Park, var en av deltagarna i erfarenhetsutbytet. Han imponeras av det tydliga ledarskapet och höga ambitionen inom innovation i Västernorrland.

– Västernorrland går före och visar att det går att bedriva en kraftfull regional satsning på startups, säger Pelle Simonsson.

Enligt genomlysningen är BizMaker en välutrustad och väl genomtänkt organisation med hög kompetens inom såväl affärsutveckling som ledningsfunktioner.

Ett av de områden som särskilt lyfts fram är det konsekventa varumärkesarbetet.

– Här är BizMaker en förebild. De värden man står för genomsyrar kommunikationen. Identiteten är allt viktigare för att positionera sig som en attraktiv aktör med ett tydligt erbjudande, säger processledaren Kristian Wirsén.

Ulrika Malmqvist, vd för Movexum i Gävleborg, deltog också vid genomlysningen. Hon beskriver BizMaker som ett kompetent och sammansvetsat team med en driven ledare.

– Jag imponeras av den otroligt höga nivån och kvaliteten på aktiviteterna. Jag delar också bilden av en mycket professionell kommunikation och marknadsföring.

Samtidigt finns en förbättringspotential när det gäller exitstrategier, enligt genomlysningen. Något som Christian Söderberg, verksamhetsledare för BizMaker, tagit till sig.

– Det handlar om att ge rätt verktyg för att göra bolagen flygfärdiga och samtidigt vara tydliga i vår kravställning mot dem, säger Christian Söderberg.

Ett annat förbättringsområde är tillgång till privat och offentligt kapital i tidiga skeden.

– Här kommer vi fortsätta lägga stort fokus även framöver. Vårens siffror visar att vi genom de insatser vi gjort nyligen redan kan se en fördubbling av det attraherade kapitalet hos våra startups, säger Christian Söderberg.

I BizMakers Peer Review deltog förutom Peak Region Science Park i Jämtland och Movexum i Gävleborg även inkubatorn Ideon Innovation i Lund.


BizMaker är en regional företagsinkubator med kontor på sju orter i Västernorrland och på Ekerö i Stockholm. Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag.

BizMaker driver projekt VINK 2016-2018 och erhåller stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Landstinget Västernorrland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera