Skip to main content

Företagande på lika villkor ett vinnande koncept

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2018 15:12 CEST

Maria Lidgren, Eva Nyh Hederberg och Johanna Lundin har sett till att BizMakers medarbetare utbildats inom mångfald och jämställdhet.

En viktig förutsättning för ett starkt och dynamiskt näringsliv är att kvinnor och män, oavsett etnisk bakgrund, kan ta del av företagsfrämjande på lika villkor. Undersökningar visar att jämlika företag har större möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt än andra. Genom projektet Jämställd Regional Tillväxt har BizMaker genomfört en mångfaldsutbildning - och diplomeras nu för sitt branschledande arbete.

– BizMaker ska vara en öppen och inkluderande verksamhet där alla känner sig välkomna. Vinsterna med ett aktivt mångfaldsarbete är många, och vi vill naturligtvis skapa bästa möjliga förutsättningar för företag att utvecklas och växa här i Västernorrland, säger Eva Nyh Hederberg, vd för BizMaker

Jämställdhet handlar om att ta till vara på både kvinnor och mäns innovationskraft vilket ökar tillväxtpotentialen i näringslivet. En global undersökning från 2017, genomförd av managementföretaget McKinsley & Co, visar att sannolikheten att göra ekonomiska vinningar är 33 procent högre för företag med högst etnisk mångfald och att företag med högst jämställdhet har 21 procent större chans att öka sina intäkter än genomsnittsbolagen.

– Att arbeta med mångfald och jämställdhet är en bra affärsstrategi för alla. Utbildningen har gett oss både ökad kunskap och konkreta verktyg. Vi har redan gjort förändringar i den dagliga verksamheten och vi har även skapat en handlingsplan framåt för att fortsätta genomföra förbättringar, säger Eva Nyh Hederberg.

Med ökad kunskap om normer, diskriminering och jämställdhet kan vi skapa förutsättningar för att se och agera för ett jämlikt företagssystem där alla kan ta del av resurserna på lika villkor. Med lika villkor menas att det inte ska förekomma någon form av diskriminering – vare sig medveten eller omedveten – när det gäller bemötande och tillgång till resurser som kan kopplas till företagarens kön eller etniska bakgrund.

– Jag strävar efter att vår kommunikation med omvärlden ska vara så inkluderande som möjligt. Det är också viktigt att vi internt vågar och tillåts ifrågasätta normer, tillvägagångssätt och hur vi agerar gentemot varandra för att skapa verklig förändring, säger Helene Ivares, kommunikationschef på BizMaker

BizMaker är den andra aktören i Sverige inom sin bransch att mångfaldsdiplomeras. Den första var Munktell Science Park i Eskilstuna. Utbildningen har skapats och genomförts av Johanna Lundin, jämställdhetsutvecklare på företaget Equalate.

– Det har varit starkt att få leda BizMaker genom den här utbildningsprocessen. Vi har arbetat tufft och interaktivt med att undersöka normer och strukturer hos oss själva och branschen som sådan med målet att öka kunskap och kompetens för mångfald, jämställdhet och inkludering i verksamheten, säger Johanna Lundin

Utbildningsinsatsen är en del av projekt Jämställd regional tillväxt som finansieras av Tillväxtverket och Region Västernorrland. Målet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för satsningar på hållbar tillväxt.

- Det är modigt av BizMaker att våga utmana sig själva och sin omvärld på det här området. Jag ser fram emot att följa den positiva utveckling som satsningen bidragit till, säger Maria Lidgren, Tillväxtchef på Region Västernorrland.

Kontakt:
Eva Nyh Hederberg, vd BizMaker
070-280 34 35, eva.nyh-hederberg@bizmaker.se

Johanna Lundin, vd och jämställdhetsexpert, Equalate
070-2819914, johanna@equalate.se

Maria Lidgren, tillväxtchef Region Västernorrland
070-190 44 14, maria.lidgren@rvn.se

BizMaker är en regional företagsinkubator med kontor på sju orter i Västernorrland och på Ekerö i Stockholm. Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag. 

BizMaker driver projekt VINK 2016-2018 och erhåller stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Landstinget Västernorrland.