Gå direkt till innehåll
BizMakers affärsrådgivare Monica Vestberg, Pelle Berglund, Jan Röhlander och Johan Vestberg tillsammans med deltagarna i Forest Business Accelerator 2018
BizMakers affärsrådgivare Monica Vestberg, Pelle Berglund, Jan Röhlander och Johan Vestberg tillsammans med deltagarna i Forest Business Accelerator 2018

Pressmeddelande -

Hållbara innovationer ska förnya skogsindustrin

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCAIBMProcessum och BizMaker för utveckling av startups med skogliga affärsidéer. Sex företag från hela Sverige har nu antagits för sin potential att förnya skogsindustrin med sina innovationer. Programmet startar denna vecka och pågår fram till 30 november 2018.

– De utvalda företagen erbjuder en variation av skogliga produkter och tjänster, men gemensamt för alla är att affärsidéerna fokuserar på digitalisering och hållbarhet, säger Monica Vestberg, projektledare för Forest Business Accelerator på BizMaker.

Forest Business Accelerator genomfördes första gången 2017. Företagen som då deltog och deras internationella framgångar har bidragit till ett stort intresse för programmet.

– Vi har fått in bra med ansökningar och affärsidéerna håller mycket hög nivå även i år. Här ser vi att den process som vi erbjuder tillsammans med SCA, IBM och Processum samt de resultat som bolagen genererat fått mycket uppmärksamhet i branschen. Många nationella och internationella aktörer är också nyfikna på vårt arbete, berättar Monica Vestberg.

Forest Business Accelerator korsbefruktar skogsindustrin med digitalisering och entreprenörskap i syfte att skapa helt nya lösningar för både bättre affärer och en grönare värld. Programmet startar 28 - 31 maj med en inledande bootcamp i Sundsvall, och pågår därefter fram till 30 november 2018. 

Förutom skräddarsydd affärscoachning från BizMaker för snabb kommersialisering och internationalisering får deltagarna även tillgång till SCA, IBM och Processums branschspecialister, avancerade teknikplattformar och värdefulla nätverk. 

Företagen som antagits till Forest Business Accelerator 2018:

Carbon UAV (Uppsala)
Carbon UAV har utvecklat en drönare som med stor noggrannhet kan mäta volymer av skogsbestånd där avancerade sensorer, optimerad navigation, 3D-modellering och maskininlärning hanteras ombord. Systemet har betydligt högre mätnoggrannhet än existerande drönarbaserade lösningar och plattformen är designad för att digitalisera, accelerera och automatisera traditionella metoder.

Envigas (Skellefteå)
Envigas arbetar med processer för att omvandla restprodukter från skogen till ekonomiskt och miljömässigt värdefulla produkter (biokol, bioolja och energi). Produkterna kan användas som markförbättring och därmed påverka och minska kväveoxid och metanutsläpp. Andra användningsområden för produkterna kan vara fodertillskott och filtermaterial. www.envigas.com

FloCell (Lund)
Flocell utvecklar morgondagens teknik inom global vattenrening. Med FloCells innovativa lösning kan reningsprocessen i vatten- och avloppsreningsverk styras dynamiskt och reningen anpassas efter rådande föroreningsgrad. Resultatet blir ett högkvalitativt dricks- och produktionsvatten för processindustrin samt kommunala och privata reningsverk på den globala marknaden. www.flocell.se

Multi Channel Sweden (Örnsköldsvik)
Multi Channel Sweden effektiviserar flisningsprocessen för massaindustrin med ett nytt koncept för sönderdelning av stockar till kokbar flis. Den patenterade flishuggen skapar stor nytta för både miljö och ekonomi då den ökar råvaruutnyttjande från varje stock samtidigt som kokarens kapacitet ökar i genomsnitt över året. Lösningen är unik och har potential att bli världsledande inom sitt område.

Nordluft Automation (Stockholm)
Nordluft har utvecklat ett automatiserat spridarsystem för skogsbruk med hjälp av drönare. De första applikationerna kommer att vara spridning av gödning och återföring av aska över skog. Nordluft integrerar befintliga teknologier med ett nytt avancerat styrsystem där fördelen jämfört med befintliga metoder är ökad tillgänglighet till marker som är svåra att nå, lägre kostnader, färre transporter och inget markslitage. www.nordluftautomation.se

Paralox (Sundsvall)
Paralox har utvecklat ett supportverktyg som i realtid automatiserar och sammankopplar allt i byggprocessens affärs- och logistikkedja. Verktyget gör det möjligt att erbjuda automatiserade lösningar avseende allt i byggprocessen, från första brädan till färdiga byggnaden. www.paralox.se

Kontakt:
Monica Vestberg, projektledare Forest Business Accelerator
070 305 72 97, monica.vestberg@bizmaker.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


BizMaker är en regional företagsinkubator med kontor på sju orter i Västernorrland och på Ekerö i Stockholm. Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag. 

BizMaker driver projekt VINK 2016-2018 och erhåller stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Landstinget Västernorrland.

Presskontakt

Helene Ivares

Helene Ivares

Presskontakt Kommunikationschef 073 985 87 71

Relaterat material

Relaterade nyheter