Skip to main content

Hållbart företagande med nya metoder

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2019 12:04 CEST

Projektgruppen för "smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag".

Nu ska små och medelstora företag bli mer konkurrenskraftiga genom att integrera hållbarhet i sina verksamheter. Gemensamma processer, metoder och verktyg ska utvecklas i ett nytt samverkansprojekt som ska få ett stort antal företag att bidra till hållbar utveckling. BizMaker medverkar i projektet som drivs av Dalarna Science Park.

– Vi arbetar mot att alla våra startups ska bidra till något eller några av FN:s globala hållbarhetsmål. Projektet möjliggör att vi nu på ett ännu bättre sätt kommer kunna stötta företag i hur de kan integrera hållbarhet i sina affärsmodeller, säger Matts Nyman, vice vd på BizMaker.

Kraven på hållbarhet för företag blir allt tuffare. Regler och lagar kräver ansvar. I Sverige ska vi vara klimatneutrala år 2045 och globalt är det Agenda 2030 som gäller. På stora företag ställs t.ex krav på hållbarhetsredovisning. Men även mindre företag utmanas då de utgör ett led i värdekedjan där hållbarhet krävs av alla aktörer. De stora företagen vet att det kostar att inte hålla hållbarhetslöften.

Av de som arbetar med hållbarhet saknar omkring hälften interna styrdokument och färre än var tredje företag utvärderar sitt hållbarhetsarbete och effekterna av dessa. Bland de företag som inte bedriver något hållbarhetsarbete alls är fler än 50 procent småföretag. Kunskapsbrist, tid och resurser är oftast förklaringen och det som efterfrågas är konkreta verktyg, praktiskt stöd och ökad kunskap för konkreta resultat.

– Många företag vill arbeta med hållbarhet, men vet inte riktigt hur. Genom detta projekt är förhoppningen att företagen går från ord till handling på ett enkelt sätt och tack vare samarbetet med flera andra inkubatorer och science parks sprids verktygen och metoderna. Tillsammans kommer vi att få ett mer hållbart företagande, säger projektledare Frida Vikström.

Smarta hållbara metoder för företag

Dalarna Science Park driver från 1 september projektet ”smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag”. Projektet genomförs i samverkan med BizMaker i Västernorrland, Krinova Incubatur & Science Park i Kristianstad, Stockholm Innovation & Growth AB (STING), Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Allies AB, Falu Energi och Vatten, Länsstyrelsen Dalarna och Borlänge Energi. Finansiering kommer från Vinnova, Länsstyrelsen Dalarna, Falu Energi & Vatten samt Borlänge Energi.

– Företagens behov är det viktiga och vi vill möta dessa. Vi vill också skapa gemensamma smarta processer, användarvänliga metoder och praktiska verktyg som passar företagen i deras vardag, säger Frida Vikström. 

Kontakt
Frida Vikström, Dalarna Science Park
073 067 12 82, frida.vikstrom(@)dalarnasciencepark.se

Matts Nyman, BizMaker
070 604 00 52, matts.nyman(@)bizmaker.se

BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd från bland annat Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.