Skip to main content

Habib Effati blir starthjälp för nyanlända företagare

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 07:00 CET

Nu stärker Åkroken Business Incubator satsningen på att stötta företagande bland nyanlända i Västernorrland. Ny rådgivare i den rollen är Habib Effati som vill ge fler entreprenörer chansen att lyckas. – Vi måste sluta passivisera de som kommer hit, och i stället ge förutsättningar att bli företagare, säger han.

Åkroken Business Incubator fokuserar på att stötta nya företag med tillväxtpotential och innovationshöjd i Västernorrland. Bland nyanlända finns många entreprenörer som har idéer och drivkraft för att starta sådana företag. Problemet är att de har svårt att komma igång, och därför anställs Habib Effati.

– Mitt uppdrag som rådgivare blir att lotsa nyanlända företagare över de första trösklarna. Systemet i Sverige skiljer sig ofta väldigt mycket mot vad man är van vid i hemlandet, säger Habib Effati.

Som exempel nämner han att det i många kulturer är självklart att familjen är djupt involverad i affärsverksamheten, medan det i Sverige finns tydliga gränser.

– Företagande och privatliv hålls mycket mer åtskilda här. Regler och kontakter med myndigheter är också ofta betydligt mer viktiga i Sverige, inte minst i starten av ett företag. Det här måste man ha förståelse för som nyanländ företagare, säger Habib Effati.

Själv kom Habib Effati till Sverige som student från Iran. Året var 1979 och tanken var att han skulle bli kvar några år för att sedan återvända. Men det blev krig i hemlandet och när han stannade i Sverige så började han rota sig, bilda familj, och blev kvar.

Habib Effati har arbetat som lärare, han har varit forskare på Mittuniversitetet, varit politiker och också drivit konsultföretag. Den mångsidiga bakgrunden tror han kommer att komma väl till pass som företagsrådgivare.

– Jag ska naturligtvis använda mina erfarenheter och mitt kontaktnät för att hjälpa andra. Sverige har en hel del att lära av andra länder som ser invandrare som en kapitalresurs och som bejakar företagande. Ett bra exempel är somalier som i delar av USA är de allra mest företagsamma och bidrar till tillväxt, medan somalier i Sverige inte alls blir företagsamma på samma sätt. Se också på de företagsamma turkarna i Tyskland, utan dem skulle landet kollapsa, säger Habib Effati.

Habib Effati kommer att arbeta över hela Västernorrland som rådgivare och för Åkroken Business Incubator är rekryteringen ett viktigt steg i utvecklingen. Redan tidigare har länet en stark resurs på området i Almi Företagspartner som med en rådgivare också stöttar företagare med utländsk bakgrund.

– Vi vet att det finns många spännande företagare bland de nyanlända. Det är därför viktigt att de kan få hjälp både kulturellt och språkligt att komma igång. Vi ser oss som ett bra komplement till Almi och kommer att samverka, säger Matts Nyman, ansvarig för rådgivning, Åkroken Business Incubator.

Kontakt
Habib Effati, affärsrådgivare Åkroken Business Incubator, 073-625 64 63
Matts Nyman, rådgivningsansvarig Åkroken Business Incubator, 070-604 00 52

Åkroken Business Incubator är en regional företagsinkubator i Västernorrland. Här bidrar vi till näringsliv och nya innovationer genom att stötta drivna entreprenörer på resan från idé till marknad. Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag. 

Åkroken Business Incubator driver projekt VINK 2016-2018 och erhåller stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Länsstyrelsen Västernorrland.