Skip to main content

Innovationsbolaget Åkroken Science Park blir BizMaker

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2019 07:00 CET

Eva Nyh Hederberg, vd och Helene Ivares, kommunikationschef på BizMaker

Åkroken Science Park AB byter namn och antar från 1 februari varumärket BizMaker. BizMaker har sedan 2016 varit förknippat med den regionala företagsinkubatorn inom Åkroken Science Park AB. Genom att uppdraget renodlats och verksamheterna nu arbetar allt mer integrerat ser man stora vinster med att samlas under ett gemensamt namn.

– Vi vill förtydliga att vi är en regional organisation med uppdraget att tillsammans verka för hållbar tillväxt och förnyelse. Med ett gemensamt varumärke blir vi också både tydligare och mer resurseffektiva, säger Eva Nyh Hederberg, vd på BizMaker.

Åkroken Science Park AB har funnits sedan 2002 och har under åren drivit ett antal affärsområden med olika inriktningar och varumärken, bland annat det skogliga klustret BioBusiness Arena, prototyplabbet Tvätteriet och företagsinkubatorn BizMaker. 

– Vår verksamhet har renodlats allt mer det senaste året. Vi har genomfört organisationsförändringar som gör att vi kan nyttja våra interna kompetenser på ett bättre sätt vilket skapat möjligheter för större satsningar, säger Eva Nyh Hederberg.

Innovationsbolaget som nu byter namn till BizMaker ska på olika sätt främja företagsutveckling och stärka offentliga organisationers förnyelseförmåga. Inriktningen mot näringslivet har vuxit allt mer under årens lopp. Verksamheten har vidgats geografiskt över Västernorrland och genomför även nationella affärsutvecklingsprogram, internationaliseringsinsatser samt initierar gränsöverskridande samarbeten. 

– Vårt mål är att utveckla goda idéer till nya hållbara affärer och lösningar som gör global skillnad. Att nyttja BizMakers redan framgångsrika och etablerade varumärke känns naturligt då det namnet inte begränsar oss geografiskt, är internationellt gångbart och på ett tydligare sätt kommunicerar den affärsmässiga utveckling som vi står för, förklarar Helene Ivares, kommunikationschef på BizMaker.

Verksamheten har också ett uppdrag att synliggöra Västernorrlands särskilda styrkor och genom olika inspirationsaktiviteter motivera människor med nya idéer att ta nästa steg. 

– Vi ska bidra till att attrahera en mångfald av företag och människor - gärna unga - till vår verksamhet och vår region. Ett modernt varumärke tillsammans med ett inkluderande förhållningssätt hjälper oss att lyckas, avslutar Helene Ivares.

Bakgrund
Åkroken Science Park AB bildades 2002 när Sundsvalls kommun såg behovet av att hitta en modell för att på ett bättre sätt kunna omsätta betydelsefull forskning till praktisk nytta i näringslivet och samhället. Science parkens uppdrag blev då att bygga upp stimulerande miljöer och erbjuda aktiviteter för nya korsbefruktningar och samarbeten.

2004 gick startskottet för bolagets företagsinkubator (då kallad Åkroken Business Incubator) i syfte att erbjuda entreprenörer kvalificerat affärsstöd för tillväxt. Sedan dess har över 4 300 affärsidéer utvärderats och över 450 nya företag coachats till att etablera sig på marknaden.

Sedan 2016 finns huvudkontoret i Grönborg, Sundsvalls kreativa centrum och verksamheten blev samma år även fysiskt regional då man öppnade filialer med ett 20-tal medarbetare på plats runt om i Västernorrlands kommuner. Varumärket BizMaker utvecklades för att bättre representera den regionala verksamheten och sätta fokus på affärsmässig utveckling.

Om inkubatorer och science parks
I Sverige finns ett ekosystem för innovation som omfattar ett 70-tal inkubatorer och science parks runt om i landet. Tillsammans arbetar man för att stärka varandras kompetens och utveckla Sverige som innovationsland. Via inkubatorer och science parks kan nya idéer och upptäckter omvandlas till kommersiellt framgångsrika och samhällsnyttiga innovationer. Något som i sin tur skapar nya företag, fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt.

BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd från bland annat Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.