Skip to main content

Havsbaserad vind i Norden? Intervjuer med Örsted och SEB

Nyhet   •   Dec 20, 2017 12:48 CET

Fredrik Andrén-Sandberg, Örsted

Energimyndigheten har antagit en ny strategi för sitt arbete kring havsenergi. Den är tänkt att vidareutveckla Sveriges kompetens på området samt stärka samarbetet mellan aktörer på marknaden. »Havsenergi kan i teorin ge en relativt jämn elproduktion, och på så sätt vara ett komplement till andra förnybara energiresurser som sol och vind, vilket i framtiden kan medföra en rad positiva effekter för elsystemet« skriver myndigheten. Målet är att hitta lösningar som gör havsenergi till ett mer konkurrenskraftigt alternativ.

Hur ser potentialen ut för havsbaserad vind i Norden och mer specifikt Sverige? Var ligger de stora skillnaderna för involverade parter jämfört med landbaserade projekt och vad krävs för att utbyggnad ska komma igång även här? Vi har intervjuat Fredrik Andrén-Sandberg på Örsted (tidigare Dong Energy) samt Carin Frost, Thomas Kruse samt Niklas Nordenswan på SEB kring deras erfarenheter, lönsamhetsbedömningar och syn på potential i Norden.

Vi startar med Fredrik Andrén-Sandberg, Senior Regulatory Advisor på Örsted och också talare på både Vind2017 samt Skåneakademins seminarium om havsbaserad vind som genomfördes i Trelleborg för ett par veckor sedan. Örsted kommunicerade i oktober att bolaget vill undersöka havsbotten vid fem potentiella platser i Sverige.

Därefter följer SEB som redan idag är involverade i flertalet havsbaserade vindprojekt i Tyskland och Storbritannien. De har därmed stor kunskap om lönsamhet, risker och påverkan av stödsystem. Vad ställer de som bank för krav på havsbaserade projekt? Skiljer sig finansieringsupplägg från landbaserad vind och hur ser de som bank på potentialen i Norden?

Läs våra intervjuer här

Denna intervju är en del av Bodecker Partners elcertifikatrapport

Kontakta Mia Bodin på mia@bodeckerpartners.com för att ta del av hela rapporten och för information om prenumeration för 2018.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy