Skip to main content

​Fortsatt satsning på skolan i Bodens kommun

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2019 08:00 CEST

Skolan i Boden tillförs 8,9 miljoner kronor enligt den strategiska planen för 2020-2022.

Utbildningsnämnden i Bodens kommun har haft en snäv ekonomisk situation de senaste åren. Nu är en utvecklingsplan för gymnasieskolan på väg att genomföras och dessutom tillförs nämnden totalt 8,9 miljoner kr för 2020.

- Skolan är den plats där unga människor får utveckla kunskaper och förmågor som ger dem förutsättningar att omsätta sina drömmar. Förskola och skola är framtidsorienterade verksamheter och det är här vi lägger grunden för kommande års utveckling, säger utbildningsnämndens ordförande Sara Nilsson Bruun.

Utbildningsnämnden har ett uppdrag som står i fokus för kommunens utveckling de närmaste åren. För att Bodens kommun ska växa till 30 000 invånare måste förskolor och skolor kunna ta emot fler barn och ungdomar.

Förskolor har redan börjat att byggas. Klar står redan Björkdungens förskola på Sveafältet där omfattande om- och tillbyggnad gjorts. Därefter följer nybyggen i Sävast, på Sanden och i Trångfors. Mårängsskolan i Sävast är först ut i satsningen på att utveckla lärmiljöerna i grundskolan. Skolstrukturen på Bodens landsbygd är under utredning och en bred dialog med såväl föräldrar som näringsliv lägger grunden i utredningen.

- Det är enormt stimulerande att få vara med och genomföra de här satsningarna på förskola och skola. Behoven är stora och utmaningarna efter vägen är många, men vi håller så högt tempo som vi bara kan, kommenterar utbildningsnämndens ordförande Sara Nilsson Bruun.

För gymnasieskolan pågår arbetet med att verkställa en utvecklingsplan. Planen ska ställa gymnasieskolan rustad att ta emot 2020-talets elever med ett attraktivt programutbud som balanserar elevernas önskemål med nutidens och framtidens arbetsmarknad.

Verkställande av förskolans och skolornas utvecklingsplaner sker successivt och därför anvisar kommunen 8.9 miljoner kr extra till utbildningsnämnden för 2020.

- I en ansträngd ekonomisk situation är det värdefullt att få ett sådant tillskott. Det kommer att vara pengar som behövs för att ställa om gymnasieskolan, säger Sara Nilsson Bruun.

Kommunen står inför omfattande rekryteringsbehov de kommande åren. Dels inför förväntade pensionsavgångar, men även med tanke på den planerade befolkningsökningen.

- Bodens kommun arbetar för att vara en hållbar och attraktiv kommun. Dessutom vill vi vara en attraktiv arbetsgivare. Jag hoppas och tror att de ungdomar som lämnar gymnasiet också kan tänka sig att bli anställda inom kommunen i framtiden, avslutar Sara Nilsson Bruun.

För ytterligare information kontakta: Sara Nilsson Bruun, ordförande utbildningsnämnden, 0921-62319

Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. 2018 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.