Gå direkt till innehåll
Claes Nordmark. Foto Bodens kommun/KOMM
Claes Nordmark. Foto Bodens kommun/KOMM

Pressmeddelande -

Boden bygger för framtiden

Bodens kommun gjorde satsningar och investeringar för 260,4 miljoner kr under 2019. Det har framförallt gjorts stora investeringar i markexploateringar och VA-anläggningar. Detta görs i syfte att möjliggöra bostadsbyggande och utveckla näringslivet, genom att stärka besöksnäringen och förbereda för företagsetableringar. Dessutom pågår byggnationer av Lunda förskola och gruppbostaden Mullvaden.

- Bodens kommun har som mål att bli 30 000 invånare senast år 2025. För att hela kommunen ska växa krävs omfattande investeringar för framtiden, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark.

Resultatet för 2019 blev -29,4 miljoner kr. Detta är något bättre än den prognos som togs fram efter oktober, men 3.6 miljoner kr sämre än budget. De totala kostnaderna för verksamheten uppgår till 2 380 miljoner kr.

Orsaken till att budgeten lades med ett underskott var de extra tillskott som lämnades till socialnämnden och utbildningsnämnden, totalt 30 miljoner kr. Kostnader som belastat årets resultat inom socialnämndens verksamhet var bland annat merkostnader i samband med uppstarten av det nya äldreboendet Björknäsgården samt en omfattande volymökning av beviljade hemtjänstinsatser. Under 2019 har kön till särskilt äldreboende arbetats ned från 100 till ca 30.

De nämnder som har ekonomiska underskott fortsätter arbetet med handlingsplanerna för att få en ekonomi i balans. Dessutom genomförs en omfattande organisationsöversyn som syftar till att sänka kostnaderna för ledning och administration.

- Vi står inför stora utmaningar de närmaste åren. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta med att ha kontroll på budgeten och skapa utrymme i ekonomin för att kunna göra strategiska satsningar, säger kommunalrådet Claes Nordmark.

Kontakt:
Claes Nordmark
​Kommunstyrelsens ordförande
070 – 234 24 27

Ämnen

Taggar

Regioner


Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. Både 2018 och 2019 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Presskontakt

Claes Nordmark

Claes Nordmark

Presskontakt Kommunalråd 0702342427

Relaterade nyheter