Skip to main content

Utfallet bättre än prognos trots negativt resultat

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2019 13:07 CET

Bodens kommun redovisar ett negativt resultat med -14,9 miljoner kr för 2018. Detta innebär en förbättring med ca 17 miljoner kr jämfört med den prognos som togs fram efter oktober.
– Alla nämnder med större underskott jobbar med handlingsplaner och åtgärder för att få en ekonomi i balans, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark.

Resultatet för Bodens kommuns verksamhet 2018 blev -14,9 miljoner kr, vilket är 30,4 miljoner sämre än budget. Utfallet är dock betydligt bättre än de -32 miljoner kr som var bedömningen i den prognos som togs fram efter oktober. Det är framför allt utbildningsnämnden och kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning som svarat för den förbättring som skett.

Trots förbättringen redovisar utbildningsnämnden ett underskott om -7,9 miljoner kr. Vidare har ett ökat tryck på äldreomsorgen starkt bidragit till att socialnämnden har en negativ budgetavvikelse med -46 miljoner kr. Även den tekniska verksamheten redovisar underskott, -6,4 miljoner kr. Större överskott mot budget vid årets slut redovisar kommunledning och arbetsmarknad med +9 respektive +7,4 miljoner kr.
– Kommunens personal har gjort ett stort arbete med att minska underskottet under året. Samtliga nämnder med större underskott jobbar nu med handlingsplaner för framtiden och har påbörjat sitt arbete med att få en ekonomi i balans, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark.

Under 2018 har det gjort satsningar och investeringar för 276,6 miljoner kr. Det har bland annat gjorts stora investeringar i markexploateringar och va-anläggningar för att stärka besöksnäringen, möjliggöra bostadsbyggande och förbereda för företagsetableringar. Dessutom har Björkdungens förskola färdigställts och renoveringen av Nordpoolen har fortsatt.
– Det görs en hel del investeringar nu och de närmaste åren i hela kommunen. Vi ser att det är viktigt för att göra Boden till en ännu mer attraktiv kommun och nå vårt tillväxtmål, 30 000 invånare senast år 2025, kommenterar Claes Nordmark.

För närmare upplysningar kontakta:

Claes Nordmark (S), kommunalråd: 0921 – 62 111

Bodens kommun är Bodens största arbetsgivare med cirka 3500 totalt anställda. Boden ligger 4 mil från Luleå, i korsningen mellan stambanan och malmbanan. Historiskt sett har järnvägen och militären varit de största aktörerna i kommunens utveckling. Då Centrallasarettet blev utökat med allmänmedicin växte också sjukvårdens inverkan på Boden. Sjukhuset har flyttat och militären är betydligt mindre så numer satsar Bodens kommun mycket på järnvägen och näringslivet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.