Skip to main content

Spiriva minskar risken för dödsfall i KOL med 16 procent

Nyhet   •   Nov 16, 2009 10:30 CET

En av världens största KOL-studier, UPLIFT, visar att risken för dödsfall minskade med 16 procent under pågående behandling med Spiriva (tiotropium). Behandlingen minskade dessutom risken för andningssvikt med 19 procent. Läkemedlets produktresumé i Fass har uppdaterats med de aktuella resultaten.

Mortalitetsrisken under behandlingstiden var 16 procent lägre för dem som fick Spiriva jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden var statistiskt signifikant (p=0,016). Även när dödsfall bland patienter som tidigt upphört med studiemedicineringen inkluderades i analysen (p=0,034) sågs en statistiskt signifikant riskreduktion.

UPLIFT-studien visar att Spiriva har goda långtidseffekter. Läkemedlet förbättrar överlevnaden, lungfunktionen, antalet akuta försämringstillfällen och patienternas livskvalitet. Samtidigt bekräftas läkemedlets gynnsamma säkerhetsprofil.

Om KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande hälsoproblem inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige beräknas en halv miljon personer lida av sjukdomen men många har ännu inte fått diagnos. År 2007 avled 2274 personer i sjukdomen. KOL är en kronisk inflammation som ger bestående skador på lungorna och patienten får allt svårare att andas. Sjukdomen kan inte botas men förloppet bromsas och symtomen lindras med läkemedel.

Om SPIRIVA (tiotropium)
Spiriva (tiotropium) är ett godkänt läkemedel mot KOL som har funnits i Sverige sedan 2002 och finns i mer än 40 länder. Spiriva vidgar luftrören och inhaleras en gång per dygn och är det enda läkemedel vid KOL som håller bronkerna vidgade under 24 timmar. Kliniska studier har visat att Spiriva är en effektiv underhållsbehandling för patienter med alla grader av KOL - lindrig, medelsvår och svår, och ger en betydande och långsiktig symtomlindring. Spiriva har en gynnsam inverkan på det kliniska förloppet vid KOL, vilket gör att patienterna kan förändra sitt sätt att leva med sjukdomen i sitt dagliga liv (1,2). Spiriva är världens mest förskrivna läkemedelsbehandling vid KOL.

1) Casaburi R, Kukafka D, Cooper CB, et al. Improvement in exercise tolerance with the combination of tiotropium and pulmonary rehabilitation in patients with COPD. Chest 2005; 127:809-817.

2) Vincken W, van Noord JA, Greefhorst APM, et al. Improved health outcomes in patients with COPD during 1 year's treatment with tiotropium. Eur Respir J 2002; 19:209-216.

www.kol.se

För vidare information kontakta:
Anders Toft, medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB
Tel: +468 721 21 22
Mobil: +46 708582122
E-post: anders.toft@boehringer-ingelheim.com

Annelie Barkelund, PR-ansvarig, Pfizer AB
Tel: +46 8 550529 75
SMS: +46 768892975
E-post: annelie.barkelund@pfizer.com

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 135 dotterföretag i 47 länder och över 39 800 anställda. Ända sedan grundandet 1885 har det privatägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom både human- och veterinärmedicin. 2007 redovisade Boehringer Ingelheim en nettoförsäljning på 10,9 miljarder Euro. Närmare en femtedel av nettoförsäljningen inom företagets största affärsområde, receptbelagda läkemedel, investerades i forskning och utveckling.

För ytterligare information, se http://www.boehringer-ingelheim.se
och www.boehringer-ingelheim.com


Om Pfizer
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis.

För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.