Skip to main content

​Banbrytande resultat i diabetesstudie leder till nya studier på patienter med kronisk hjärtsvikt

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 09:13 CEST

Läkemedlet Jardiance (empagliflozin) som i EMPA-REG Outcome studien visade sig minska risken för patienter med typ 2-diabetes att dö i hjärt- kärlsjukdom ska nu studeras för att se om läkemedlet också har positiv effekt på personer med kronisk hjärtsvikt, oavsett om de har typ 2-diabetes eller inte.

Empagliflozin är det första diabetesläkemedel som har visat sig minska risken för död i hjärt-kärlsjukdom hos patienter med typ 2-diabetes. I en stor och uppmärksammad studie ingick över 7 000 patienter med diabetes typ 2 och med hjärt-kärlsjukdom. De följdes i snitt drygt tre år och behandlades med antingen empagliflozin plus standardbehandling eller placebo och standard-behandling. Studien heter EMPA-REG Outcome.

Jämfört med placebo visade sig empagliflozin:

 • Minska risken för död i hjärt-kärlsjukdom med 38 procent1a.
 • Minska risken för död oavsett orsak med 32 procent1b.
 • Minska risken för inläggning på sjukhus på grund av hjärtsvikt med 35 procent1c.

Det är dessa banbrytande resultat som lett fram till de nu aktuella studierna som genomförs av läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim. De beräknas starta inom ett år och man vill studera om behandling med empagliflozin har effekt på patienter med kronisk hjärtsvikt oavsett om de har typ 2-diabetes eller inte.

- De studier, som nu planeras, är av stor betydelse och ett välkommet initiativ. Den reduktion i hjärtsviktsutveckling man sett vid behandling av patienter med diabetes torde

inte bero på läkemedlets blodsockersänkande effekt. Andra gynnsamma egenskaper är antagligen viktigare, egenskaper som bör vara till glädje vid hjärtsvikt inte bara i samband med diabetes. Det är viktigt att få fram nya och förbättrade läkemedel för hjärtsvikt, ett allvarligt sjukdomstillstånd trots tillgänglig behandling. Det är med stor förhoppning som jag ser fram mot de planerade studierna säger Lars Rydén, senior professor i kardiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Fakta kronisk hjärtsvikt

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte förmår pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. I Sverige beräknas omkring 250 000 personer ha symtomgivande hjärtsvikt2. Risken att drabbas ökar med åldern. Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till att personer över 65 år läggs in på sjukhus2.

Fakta om empagliflozin

Empagliflozin minskar njurarnas återupptag av glukos (blodsocker) från urinen genom att hämma effekten av ett så kallat transportprotein (natrium-glukos-transportör 2). Följden blir att mer glukos försvinner ur kroppen med urinen, omkring 80 gram om dagen.

 1. Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Typ 2 Diabetes. N Engl J Medx 10. 1056 (2015).

  a) Primärt kombinerat effektmått med RRR14 % (p=0,04), ARR 1,6%
  b) Relativ riskreduktion, (p<0,001). ARR 2,2%
  c) Relativ riskreduktion, (p=0,002), ARR2,6%

 2. Läkemedelsverket.


För vidare information, välkommen att kontakta:

Charlotte Luderowski, medicinskt ansvarig diabetes, Boehringer Ingelheim
Telefon: 08-721 21 20 eller 070-858 21 20
E-post: charlotte.luderowski@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 146 dotterbolag och fler än 47 700 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2014 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 13,3 miljarder Euro. 19.9 procent av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer