Skip to main content

Boehringer Ingelheims aktiviteter i Almedalen 2018

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 14:11 CEST

Seminarium: Jämlik diabetesvård – lätt i teorin, svårt i praktiken

Datum: 3 juli kl. 10:20 - 11:10
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicins Vårdtorg

Det har kommit uppdaterade riktlinjer och rekommendationer för diabetesvården. Hur ska vården och politiken tillsammans skapa en diabetesvård som möter alla, oavsett etnicitet, socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och geografisk hemhörighet?

Diabetes är en sjukdom som vi nu ser i allt yngre åldrar, och det är även vanligt förekommande bland nyanlända svenskar. Det här ställer särskilda krav på vården – särskilt när ambitionen är att skapa en jämlik god vård i hela landet. De uppdaterade riktlinjerna för diabetes, från både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, har funnits i ett år men det är tydligt att de inte kommer alla patienter till del. Hur kan professionen och vården organisera sig bättre för att möta alla patienter? Och vad måste politiken göra för att diabetesvården ska kunna möta hela samhället? 

De medverkande är:

  • Stig Attvall, docent, Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk Förening för Diabetologi
  • Kristina Söderlund, intressepolitisk chef, Storstockholms Diabetesförening
  • Carl Johan Östgren, professor allmänmedicin, Linköpings universitet
  • Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, (L), Stockholms läns landsting
  • Dag Larsson, landstingsråd, (S), Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL

Christina Kennedy, moderator, chefredaktör, Dagens Medicin

Seminariet genomförs med ekonomiskt stöd av Boehringer Ingelheim.

Seminarium: Hjärta som hjärta? Är vi alla lika?

Datum: 4 juli kl. 14:20 – 15:20
Plats: Sigrid, fartyg

I samarbete med 1.6 miljonerklubben - ideell kvinnohälsoorganisation.

Orsakerna att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är flera - det är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i Sverige. Hälften av alla personer med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Vården byggs idag huvudsakligen upp baserat på forskning kring mäns hjärtan.

Vad kan vi göra för att ändra på detta och anpassa vården även till kvinnors specifika behov?

De medverkande är:

  • Kerstin Brismar, Professor, Karolinska institutet
  • Karin Schenck-Gustafsson, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Carina Carnlöf, MScn, leg.sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer